Now showing items 1-1 of 1

    • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

      Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
      Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...