Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym 

      Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
      W artykule dokonano podsumowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w podejściu do zarządzania talentami oraz nowych trendów, jakie są obserwowane w tym zakresie. Na bazie tych analiz opracowano zestaw cech charakterystycznych ...