Now showing items 1-6 of 6

  • IT solutions in logistics of smart bike-sharing systems in urban transport 

   Cichosz, Marzenna (2013)
   In recent years, the public transport of Krakow, Rzeszow, Wroclaw, Poznan, Opole and Warsaw has expanded into the third generation bike-sharing programs – smart bikes. It’s an innovative solution, deploying IT systems and ...
  • Logistyka zwrotna w B2C e-commerce - kreowanie wartości dla konsumenta 

   Cichosz, Marzenna; Pluta-Zaremba, Aneta (2016-07)
   Zwroty są procesem, który staje się coraz bardziej istotny nadynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Sprawna i efektywna logistyka zwrotna to ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorstw, które w Polsce ...
  • Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych 

   Cichosz, Marzenna (2018-04)
   Artykuł ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na ryn-ku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność, a jed-nocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jakw wyniku otwarcia procesu innowacji i ...
  • Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce 

   Pluta-Zaremba, Aneta; Cichosz, Marzenna (2016-08)
   Artykuł przedstawia proces logistyki zwrotnej w e-commerce w segmencie B2C ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w obsłudze logistyki „pierwszej mili” oraz kolejnych etapów procesu związanych z przyjęciem zwróconych towarów, ...
  • Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej w Polsce 

   Cichosz, Marzenna; Nowicka, Katarzyna; Pluta-Zaremba, Aneta (2017-07)
   W artkule przedstawiono istotność zrównoważonego podejścia do rozwoju transportu w polityce transportowej UE. Ponadto wskazano uwarunkowania wyboru gałęzi transportu na gruncie teorii zarządzania i skonfrontowano je z ...
  • Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej 

   Cichosz, Marzenna; Nowicka, Katarzyna; Pluta-Zaremba, Aneta (2017-01)
   Przedstawiono główne konsekwencje globalizacji branży chemicznej i jej wpływu na zarządzanie transportem. Zaznaczono potrzebę rozważania transportu multimodalnego jako alternatywy dla przewozu ładunków w branży chemicznej. ...