Now showing items 1-1 of 1

    • Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych 

      Dziurski, Patryk (2016)
      Celem artykułu jest prezentacja rozważań na temat modeli biznesowych w przemysłach kreatywnych. Zarysowany w artykule obraz może stać się przyczynkiem do szerszych studiów, a także pogłębionych badań empirycznych, ...