Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Systemy walutowe współczesnego świata 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
 • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

  Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
  Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...
 • Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce 

  Cichońska, Dominika; Domagała, Alicja; Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Holly, Romuald; Kempińska-Mirosławska, Bogumiła; Kędzior, Katarzyna; Kozierkiewicz, Adam; Michalak, Jacek; Rudawska, Iga; Rudka, Rafał; Rybarczyk-Szwajkowska, Anna; Rydlewska-Liszkowska, Izabela; Saryusz-Wolska, Hanna; Wiklińska, Monika; Wójcik, Marek; Wysocki, Mirosław J. (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2016)
  Regionalizacja uznawana jest za nieuchronną konsekwencję dokonującej się zmiany społecznej i gospodarczej – za reakcję na globalizację i zarazem swoisty lustrzany proces globalizacji. Obydwa te procesy – globalizacji i ...
 • Przemysły kreatywne w Polsce : uwarunkowania i perspektywy 

  Kasprzak, Rafał (Warszawa : Kamon Consulting, 2013)
  Pierwsza w Polsce publikacja opisująca sektor kreatywny jako ważny element systemu społeczno – ekonomicznego gospodarki narodowej oraz wskazująca kluczowe uwarunkowania jego rozwoju. W książce pojawia się dotychczas nieobecny ...