Now showing items 1-20 of 26

  • Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela : Statystyki sadów powszechnych w latach 2015–2022 

   Begier, Anna; Błotnik, Beata; Cebula, Rafał; Małecki-Tepicht, Łukasz; Plaskacz, Maciej; Stępień, Ewa; Wręczycka, Katarzyna; Wypych-Knieć, Anna (Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 2024)
   W stosunku do naszego pierwszego raportu z 2021 r. obejmującego lata 2015–2020 obecny raport ilustruje kluczowe wskaźniki nie tylko w sądach rejonowych, ale również w okręgowych, apelacyjnych oraz w merytorycznych izbach ...
  • Sądownictwo w czasie COVID-19 – raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce 

   Begier, Anna; Wypych-Knieć, Anna; Małecki-Tepicht, Łukasz (Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 2021)
   Zespół badawczy Iustitii zbadał funkcjonowanie sądów w czasie pandemii. Na ankietę odpowiedziało prawie 400 sędziów. Autorzy przeanalizowali dodatkowo regulacje i wytyczne oraz skonfrontowali je z praktyką. Raport pokazał ...
  • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian 

   Felis, Paweł; Etel, Leonard; Bem, Agnieszka; Bernardelli, Michał; Kowalska, Milena; Makowska, Anita; Malinowska-Misiąg, Elżbieta; Olejniczak, Jarosław; Otczyk, Grzegorz (Instytut Finansów, 2023)
   Istota podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości w wybranych krajach europejskich. Podatek od nieruchomości a finanse samorządowe. Koncepcje przekształceń podatku od nieruchomości. Rynek nieruchomości - wybrane ...
  • Process of moving up the global value chains : a case of Polish-German economic coopetition 

   Weresa, Marzenna; Radło, Mariusz-Jan; Napiórkowski, Tomasz; Falkowski, Krzysztof; Bielig, Andreas; Kamińska, Katarzyna; Wandel, Jürgen; Ambroziak, Adam (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   This book presents the results of a research project aimed at answering the research question of how the Polish economy and its enterprises can advance within the global value chains. The answer to this question is to ...
  • Instrumenty płatnicze, usługi bankowe i usługi finansowe w świetle prawa polskiego 

   Nieścior, Bartosz (Wydawnictwo ArchaeGraph, 2023-09)
   Monografia dotyczy analizy płatności gotówkowych i bezgotówkowych z perspektywy właściwych regulacji prawnych, a także omówienia bankowości elektronicznej oraz mobilnej w odniesieniu do odpowiednich przepisów.
  • Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy in the Post-Pandemic World 

   Wojtysiak-Kotlarski, Marcin; Pietrasieński, Paweł; Marciniak, Beata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   The major topic of the book was linked to selected aspects of entrepreneurship, economic development and public policy in the context of COVID-19 pandemic.
  • Designing an organisation’s computerisation strategy 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła - Niedźwiecki, Janusz (Warsaw University of Technology, Faculty of Management, 2022-09)
   The study guides the reder through the complex processes of preparing the basic strategy, understood as focused on taking into account the conditions of developing digital civilization, and then through the preparation ...
  • Różne oblicza samozatrudnienia 

   Skrzek-Lubasińska, Małgorzata; Gródek-Szostak, Zofia (Oficyna Wydawnica SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Monografia stanowi próbę kategoryzacji zjawiska samozatrudnienia. Przeanalizowane zostały dotychczasowe badania naukowe i publikacje teoretyczne oraz oficjalne dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się ...
  • Projektowanie strategii informatyzacji organizacji 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2022)
   Opracowanie przeprowadza czytelnika przez skomplikowane procesy przygotowania strategii podstawowej, rozumianej jako strategia rozwoju organizacji nastawiona na uwzględnienie uwarunkowań rozwijającej się cywilizacji cyfrowej, ...
  • Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce​ 

   Rutecka-Góra, Joanna; Bielawska, Kamila; Hadryan, Milena; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja; Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-07)
   Monografia pt. "Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce" jest dziełem naukowym ujmującym w sposób kompleksowy zagadnienia rozwoju indywidualnych produktów emerytalnych, ze ...
  • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition 

   Berthon, Jean; Davydoff, Didier; Gabaut, Laetitia; Klages, Michael; Prache, Guillaume; Rossi, Mariacristina; Rutecka, Joanna; Struwe, Klaus; Viver, Juan Manuel; Šebo, Ján (The European Federation of Financial Services Users, 2014-09)
   As stated by the European Commission in a 2013 staff working document, “the crisis has increased savers’ distrust in financial institutions and markets”. Similarly, the latest EU Consumer Markets Scorecard9 again ranks ...
  • Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym 

   Rutecka, Joanna (Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   Niniejsza praca jest rozprawą doktorską napisaną i obronioną w 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej celem jest sklasyfikowanie i ustalenie tendencji zmian redystrybucji dochodowej występującej w systemach ...
  • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

   Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...
  • Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce: Studia regionalne 

   Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Krysiuk, Cezary (GlobeEdit, 2019-11)
   Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich poszczególnych regionów kraju. Koszt inwestycji drogowych do 2027 roku. Konieczność uzupełnienia sieci dróg magistralnych o parametrach autostradowych.
  • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
  • Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej 

   Kightley, Marta (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013)
   Książka odpowiada na pytanie o przyczyny sukcesu rozwojowego Korei Południowej. Autorka pokazuje jak kraj, który na początku lat sześćdziesiątych XX w. należał do najbiedniejszych na świecie osiągnął wysoki poziom rozwoju ...
  • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych 

   Kluza, Krzysztof (Instytut Rozwoju Miast i Regionów & Texter, 2019)
   Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych.
  • From the research on socially-sustainable agriculture (49), Sustainable food systems 

   Kowalczyk, Stanisław; Kwasek, Mariola; Krzyżanowski, Julian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   The monograph of the Multi-Annual Program From the research on socially sustainable agriculture [49]. Sustainable food systems has been implemented as part of the research project Sustainable agriculture and food security ...
  • Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami 

   Kubicki, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
   Ze względu na cel, a także przyjętą perspektywę teoretyczną, książka została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym odnoszę się do dyskusji na temat rozróżniania polityki społecznej i publicznej, opowiadając ...
  • Innovativeness determinants of network organisations in the knowledge economy 

   Bojewska, Barbara; Skowronek - Mielczarek, Anna; Sopińska, Agnieszka; Ziółkowska, Marta; Dąbrowska, Anna; Rundo, Agata (Warsaw School of Economics Press, 2014)
   This study consists of nine chapters. In the first chapter one presents considerations regarding conditions of development of network organisation in the knowledge economy. The second chapter shows opportunities and barriers ...