Now showing items 21-25 of 25

  • Projektowanie strategii informatyzacji organizacji 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2022)
   Opracowanie przeprowadza czytelnika przez skomplikowane procesy przygotowania strategii podstawowej, rozumianej jako strategia rozwoju organizacji nastawiona na uwzględnienie uwarunkowań rozwijającej się cywilizacji cyfrowej, ...
  • Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy in the Post-Pandemic World 

   Wojtysiak-Kotlarski, Marcin (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   The major topic of the book was linked to selected aspects of entrepreneurship, economic development and public policy in the context of COVID-19 pandemic.
  • Designing an organisation’s computerisation strategy 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła - Niedźwiecki, Janusz (Warsaw University of Technology, Faculty of Management, 2022-09)
   The study guides the reder through the complex processes of preparing the basic strategy, understood as focused on taking into account the conditions of developing digital civilization, and then through the preparation ...
  • Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian 

   Felis, Paweł; Etel, Leonard; Bem, Agnieszka; Bernardelli, Michał; Kowalska, Milena; Makowska, Anita; Malinowska-Misiąg, Elżbieta; Olejniczak, Jarosław; Otczyk, Grzegorz (Instytut Finansów, 2023)
   Istota podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości w wybranych krajach europejskich. Podatek od nieruchomości a finanse samorządowe. Koncepcje przekształceń podatku od nieruchomości. Rynek nieruchomości - wybrane ...
  • Instrumenty płatnicze, usługi bankowe i usługi finansowe w świetle prawa polskiego 

   Nieścior, Bartosz (Wydawnictwo ArchaeGraph, 2023-09)
   Monografia dotyczy analizy płatności gotówkowych i bezgotówkowych z perspektywy właściwych regulacji prawnych, a także omówienia bankowości elektronicznej oraz mobilnej w odniesieniu do odpowiednich przepisów.