Now showing items 1-1 of 1

    • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

      Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
      Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...