Now showing items 1-5 of 5

  • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

   Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
   Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
  • Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski 

   Bąk, Henryk; Czarny, Elżbieta; Śledziewska, Katarzyna; Misztal, Piotr; Kulpaka, Paweł; Majewska, Maria; Talar, Sylwia; Sporek, Tadeusz; Januszkiewicz, Włodzimierz; Kuźnar, Andżelika; Wróbel, Anna; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Knap, Renata; Menkes, Jerzy; Michalski, Bartosz; Wróblewski, Marek; Daszkiewicz, Nelly; Łukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka; Stępień, Beata; Gryczka, Marcin; Geise, Andrzej; Molendowski, Edward; Żmuda, Małgorzata; Toporowski, Patryk; Ambroziak, Łukasz; Szypulewska-Porczyńska, Alina; Pera, Bożena; Grabowiecki, Jerzy; Szostak, Mieczysław; Kowalski, Arkadiusz Michał; Chilimoniuk‑Przeździecka, Eliza; Nacewska‑Twardowska, Aleksandra; Odrobina, Anna; Jastrzębska, Ewa; Legutko‑Kobus, Paulina; Czech, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
   Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością ...
  • Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 

   Mazur, Jolanta; Rószkiewicz, Małgorzata; Strzyzewska, Marianna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
   Celem książki jest zidentyfikowanie związku pomiędzy zorientowaniem przedsiębiorstwa na wiedzę a jego wynikami finansowymi. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy z ekonomicznego punktu widzenia warto inwestować ...
  • Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego 

   Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
   Głównym problemem badawczym pracy jest określenie współzależności między jakością, kosztami jakości i wartością dla klienta a poziomem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Praca ma charakter teoretyczno-aplikacyjny z ...
  • Value creation in the service economy 

   Kuźnar, Andżelika (Warsaw School of Economics, 2016)
   This book consists of five chapters. The first one deals with the historic perspective of services within the economic literature. It introduces, primarily, the classical approach, represented by the writings and observations ...