Now showing items 74-84 of 84

  • Upadłości w Polsce i na świecie 

   Dec, Paweł (2009)
   Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
  • W poszukiwaniu wzorów tożsamości kobiet 

   Gładys-Jakóbik, Jolanta (2012)
   Badacze zjawisk społecznych wskazują na zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu wpływu dotychczasowej wiedzy, kwalifikacji i wykształcenia na przebieg karier zawodowych. Wykształcenie, jako element tradycji, było traktowane ...
  • Walut światy równoległe 

   Sobiecki, Grzegorz (2014)
   W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...
  • What the History of Economic Thought Can Teach Us 

   Kightley, Marta (2016-09)
   The purpose of this article is to outline the perspective of the history of economic thought as a important way of looking at economic problems. The author discuses reasons why this perspective can be more useful than ...
  • Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej 

   Kozłowska, Anna (2011)
   Celem opracowania jest pokazanie wizerunku kobiety w reklamie i wskazanie na wartości, jakimi – według twórców przekazów reklamowych – kieruje się ona w życiu społecznym. Tytuł opracowania sugeruje analizę komunikatów pod ...
  • Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

   Rocki, Marek (2006)
   12 października 2006 odbyła się - zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - konferencja na temat Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę opinii i ...
  • Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości 

   Kluza, Stanisław; Kluza, Krzysztof (1998)
   W artykule przedstawiono projekt badania koniunktury w sektorze bankowości za pomocą odpowiednio opracowanej i zharmonizowanej z wymogami Unii Europejskiej ankiety. Omówiono konstrukcję takiej ankiety, jej poszczególne ...
  • Wybrane aspekty tworzenia krótkookresowych prognoz w oparciu o konstrukcję trendu i analizę techniczną 

   Kluza, Krzysztof (1998)
   Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technik służących do prognozowania zmiany cen i indeksów na giełdach finansowych do prognozowania krótkookresowych zmian wskaźnika koniunktury w przemyśle.
  • Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola mieszkalnictwa i osadnictwa 

   Cesarski, Maciej (2017)
   The article aims to observe the purpose and subject of “public policy sciences” from the perspective of living space. The role of housing policy and settlement in this respect is at the core of the paper reasoning. It ...
  • Zarys koncepcji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym 

   Rocki, Marek (2009)
   Praktycznie od lata 2005 roku - momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej Ustawy - trwa dyskusja nad prawem szkolnictwa wyższego. Skutkiem dyskusji i wyrazem potrzeby zmian jest to, że kilka minionych lat przyniosło ...
  • Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu 

   Tabor, Joanna (2012)
   Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie podejmują polskie przedsiębiorstwa wobec najbardziej cenionych pracowników (talentów) w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części zaprezentowano genezę zarządzania talentami ...