Now showing items 1-20 of 85

  • Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości 

   Kluza, Stanisław; Kluza, Krzysztof (1998)
   W artykule przedstawiono projekt badania koniunktury w sektorze bankowości za pomocą odpowiednio opracowanej i zharmonizowanej z wymogami Unii Europejskiej ankiety. Omówiono konstrukcję takiej ankiety, jej poszczególne ...
  • Wybrane aspekty tworzenia krótkookresowych prognoz w oparciu o konstrukcję trendu i analizę techniczną 

   Kluza, Krzysztof (1998)
   Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technik służących do prognozowania zmiany cen i indeksów na giełdach finansowych do prognozowania krótkookresowych zmian wskaźnika koniunktury w przemyśle.
  • Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

   Rocki, Marek (2006)
   12 października 2006 odbyła się - zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - konferencja na temat Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę opinii i ...
  • Jakość edukacji ekonomicznej - refleksje z kongresu ekonomistów 

   Rocki, Marek (2007)
   W dniach 29 - 30 listopada 2007 r. odbył się VIII Kongres Ekonomistów Polskich, na którym jednym z istotnych tematów była jakość kształcenia ekonomicznego. Fakt poświęcenia jednej z sesji Kongresu dyskusji o jakości ...
  • Zarys koncepcji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym 

   Rocki, Marek (2009)
   Praktycznie od lata 2005 roku - momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej Ustawy - trwa dyskusja nad prawem szkolnictwa wyższego. Skutkiem dyskusji i wyrazem potrzeby zmian jest to, że kilka minionych lat przyniosło ...
  • Upadłości w Polsce i na świecie 

   Dec, Paweł (2009)
   Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
  • Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 

   Wysocki, Jacek (2009)
   W dobie globalizacji innowacje stanowią podstawowy czynnik skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem innowacji, nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ...
  • Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) 

   Kozłowska, Anna (2009-02)
   Głównym przedmiotem zainteresowania jest to, w jaki sposób współczesne przedsiębiorstwo, zorientowane marketingowo na kobietę, uwzględnia w działalności wrażliwość na potrzeby i oczekiwania swych konsumentek. Należy ...
  • Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje 

   Wysocki, Jacek (2010)
   Zmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie ...
  • O projektowanych zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym 

   Rocki, Marek (2011)
   Artykuł zawiera komentarz napisany po przyjęciu przez Sejm rządowego projektu zmian w ustawie normującej życie uczelni wyższych. Oczywiście nie wiadomo, jakie zmiany zostaną ostatecznie przyjęte przez Senat. Charakterystyczne ...
  • Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej 

   Kaliński, Janusz (2011)
   Nierównowaga zewnętrzna, a przede wszystkim zadłużenie zagraniczne, były ważnymi przeczynami upadku gospodarki centralnie kierowanej w Polsce.
  • Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej 

   Kozłowska, Anna (2011)
   Celem opracowania jest pokazanie wizerunku kobiety w reklamie i wskazanie na wartości, jakimi – według twórców przekazów reklamowych – kieruje się ona w życiu społecznym. Tytuł opracowania sugeruje analizę komunikatów pod ...
  • Innowacje w marketingu – wybrane zagadnienia 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z najpopularniejszych pojęć w obecnych czasach, zarówno w nauce, jak i praktyce, jest słowo innowacja. W niniejszym opracowaniu pojęcie to zostanie opisane w ujęciu marketingu i najnowszych narzędzi marketingowych, ...
  • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
   The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
  • Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia 

   Mikołajczyk, Katarzyna (2011-04)
   Edukacja jest istotną częścią aktywności ludzi dorosłych. By móc efektywnie przygotować proces dydaktyczny szkolenia, niewątpliwie należy poznać i uwzględnić czynniki, które determinują specyfikę edukacji dorosłych, ...
  • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
   The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
  • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
   The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...
  • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
   The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
  • Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu 

   Tabor, Joanna (2012)
   Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie podejmują polskie przedsiębiorstwa wobec najbardziej cenionych pracowników (talentów) w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części zaprezentowano genezę zarządzania talentami ...
  • Can Islam be Cool? Emerging Islamic Consumer Culture 

   Górak-Sosnowska, Katarzyna (2012)
   In the paper the author challenges the stereotypical image of Islamic culture as being repressive and hostile to consumerism. Using variety of examples, the author describes the multifold process of consumer culture ...