Now showing items 1-6 of 6

  • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
   The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...
  • Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2018)
   Artykuł stanowi syntetyczne omówienie i analizę zjawiska bezrobocia w trzech okresach – Drugiej Rzeczypospolitej, Polski Ludowej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Bezrobocie w Polsce w całym badanym okresie było konsekwencją ...
  • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
   The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
  • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
   The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
  • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
   The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
  • Odbudowa Gmachu Doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (2016)
   В 2008 году кампус Варшавской школы экономики был внесен в реестр памятников. Самым старым из расположенных на его территории зданий является лабораторный павильон т. н. Здание А. Оно было построено в межвоенный период по ...