Now showing items 1-13 of 13

  • Upadłości w Polsce i na świecie 

   Dec, Paweł (2009)
   Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
  • Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 

   Wysocki, Jacek (2009)
   W dobie globalizacji innowacje stanowią podstawowy czynnik skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem innowacji, nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ...
  • Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje 

   Wysocki, Jacek (2010)
   Zmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie ...
  • Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
   The purpose of the article is to determine the development opportunities of small and medium-sized enterprises in Poland. The authors paid special attention to finding and defining barriers to their development not only ...
  • Walut światy równoległe 

   Sobiecki, Grzegorz (2014)
   W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...
  • Methods of strategic analysis supporting the elaboration of company's innovation strategy 

   Wysocki, Jacek (2015)
   Both theory and practical experience in the scope of company management prove that formulation and selection of innovation strategy should be preceded and accompanied by analyses of numerous internal and external factors ...
  • Strategic approach to pro-ecological activities of companies 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Contemporary conditions of functioning of business entities cause the situation, in which new paradigms within which ecological aspects are playing an increasingly important role are being created. In this situation issues ...
  • Eco-innovations in the development of companies 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Contemporary development conditions force companies to undertake activities in the scope of environmental protection, that should be convergent with the basic economic goals of the conducted business activities. Among numerous ...
  • Kilka uwag w sprawie teorii nierówności 

   Kowalczyk, Stanisław (2016)
   Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w ...
  • Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing 

   Nowicka, Katarzyna (2017)
   Enterprises seek for possibilities to limit the costs and for areas that stimulate the level of innovation. Both of these aspects can be effectively supported by application of cloud computing, without a simultaneous need ...
  • The innovative dimension of environmental certificates in companies activity 

   Wysocki, Jacek (2017)
   Innovations such as launching a new product on the market, implementing a new technology, process or organizational improvement in an enterprise play a particular role in development of enterprises. In other words, these ...
  • Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna 

   Bentkowska, Katarzyna (2019-09)
   Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, ...
  • Optymalizacja kosztów transakcyjnych jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

   Bentkowska, Katarzyna (2020-12)
   Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa koncentrują się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności, warto jednak szukać przewag konkurencyjnych w różnych obszarach, w tym w obszarze instytucjonalnym. ...