Now showing items 1-6 of 6

  • Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 

   Wysocki, Jacek (2009)
   W dobie globalizacji innowacje stanowią podstawowy czynnik skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem innowacji, nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ...
  • Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje 

   Wysocki, Jacek (2010)
   Zmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie ...
  • Methods of strategic analysis supporting the elaboration of company's innovation strategy 

   Wysocki, Jacek (2015)
   Both theory and practical experience in the scope of company management prove that formulation and selection of innovation strategy should be preceded and accompanied by analyses of numerous internal and external factors ...
  • Strategic approach to pro-ecological activities of companies 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Contemporary conditions of functioning of business entities cause the situation, in which new paradigms within which ecological aspects are playing an increasingly important role are being created. In this situation issues ...
  • Eco-innovations in the development of companies 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Contemporary development conditions force companies to undertake activities in the scope of environmental protection, that should be convergent with the basic economic goals of the conducted business activities. Among numerous ...
  • The innovative dimension of environmental certificates in companies activity 

   Wysocki, Jacek (2017)
   Innovations such as launching a new product on the market, implementing a new technology, process or organizational improvement in an enterprise play a particular role in development of enterprises. In other words, these ...