Show simple item record

dc.contributor.authorPakulska, Teresa
dc.date.accessioned2018-06-11T06:33:33Z
dc.date.available2018-06-11T06:33:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPakulska T., Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy), "Horyzonty Polityki", 2017, vol. 8, nr 23, 37‑54.pl
dc.identifier.issn2082-5897pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/382
dc.description.abstractCEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie roli platform internetowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, utożsamianej ze stymulowanym digitalizacją bezpośrednim udostępnianiem i wymianą między sobą niewykorzystanych i potencjalnych zasobów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest analiza internacjonalizacji w kontekście rozwoju sharing economy. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową. PROCES WYWODU: W pracy skoncentrowano się na określeniu: przyczyn rozwoju sharing economy, kluczowej roli platform internetowych w działalności przedsiębiorstw w sharing economy oraz miejsca platform w procesie ich internacjonalizacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych w tym celu analiz wynika, że digitalizacja biznesu i jego otoczenia tworzy dobre warunki rozwoju gospodarki współdzielenia, w której funkcjonują zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, i ogranicza bariery wejścia na rynki międzynarodowe poprzez wykorzystanie platform internetowych. Pozwala to na usprawnianie tradycyjnej gospodarki oraz jej uzupełnianie o nowe formy, także w zakresie internacjonalizacji. W przypadku KTN sprowadza się to do kopiowania przedsięwzięć dotychczas realizowanych na własnym rynku lub włączania do swej działalności start-upów w różnych częściach świata. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęta problematyka nie wyczerpuje mnogości problemów z nią związanych. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat przesłanek, specyfiki i kierunków rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, w warunkach upowszechniania się tego relatywnie nowego zjawiska (brak badań teoretycznych i empirycznych). Jednocześnie dogłębnego badania wymaga ocena, czy zmiana relacji z partnerami biznesowymi w wyniku ekspansji międzynarodowej może doprowadzić przedsiębiorstwa zaliczane dotychczas do sharing economy do działań poza obszarem typowym dla sharing economy.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectinternacjonalizacjapl
dc.subjectgospodarka współdzieleniapl
dc.subjectplatformy internetowepl
dc.titleInternacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy)pl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSGHpl
dc.description.number23pl
dc.description.physical37-54pl
dc.description.volume8pl
dc.identifier.eissn2353-950Xpl
dc.identifier.doi10.17399/HP.2017.082302.pl
dc.title.journalHoryzonty Politykipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.