Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2018-07-17T06:43:07Z
dc.date.available2018-07-17T06:43:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKozłowska A., Jak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’ego, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, 2016, nr 4, s. 5-25pl
dc.identifier.issn1734-4468pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/417
dc.description.abstractModel reklamowy może być z jednej strony wykorzystywany do przygotowania strategii komunikacyjnej, z drugiej zaś może stanowić podstawę organizacji procesu badawczego i identyfikacji sekwencji oddziaływania reklamy na konsumenta. Tymczasem wiedza o tym, w jaki sposób reklama wpływa na konsumenta, wydaje się być wciąż niewystarczająca. Głównym celem badawczym jest dopracowanie ram koncepcyjnych narzędzia badającego przekaz reklamowy pod kątem wykorzystywanych sekwencji reklamowych. Podstawą opracowania narzędzia badawczego stał się model Rossitera-Percy’ego.pl
dc.description.abstractA model of advertising can be used on the one hand to prepare a communication strategy, on the other hand it may give basic to the organization of the research and identification of sequence of adverti sing. Meanwhile, our knowledge of how advertising affects consumer still seems to be insufficient. The main research goal of refining the tools conceptual framework examining the advertising used for the sequence of advertising. The basis for the development of a research tool has become a Rossiter-Percy grid.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectreklamapl
dc.subjectcele reklamowepl
dc.subjectperswazjapl
dc.subjectkonsumentpl
dc.subjectmotywy zakupowepl
dc.subjectmodel reklamowypl
dc.titleJak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’egopl
dc.title.alternativeHow Advertising Works On The Rossiter-Percy Modelen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical5-25pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawiepl
dc.title.volumeReklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowejpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wsp.pl/index.php/pl,9,87,,,nauka-zeszyty_naukoewepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe