Now showing items 1-20 of 26

  • Cele reklamowe. Weryfikacja założeń 

   Kozłowska, Anna (2016)
   Cele reklamowe są rozpatrywane w literaturze przedmiotu w bardzo różnorodny sposób. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu różnych podejść do tematu badawczego i zaproponowano autorskie podejście do celów reklamowych. ...
  • Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem 

   Kozłowska, Anna; Rodzik, Anna (2018)
   Sztuczna inteligencja, która rewolucjonizuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, coraz częściej znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych. Pojawienie się chatbotów usprawnia kontakt z klientem. Rozwój technologii ...
  • ICT and ‘Free’ Culture. An Analysis of New Business Models for Cultural Goods on the Internet 

   Janowska, Anna Anetta (2016)
   The technological breakthrough has induced fundamental changes in cultural industries, especially those producing informational goods, e.g. book and press publishing, television and radio production, film production, music ...
  • Jak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’ego 

   Kozłowska, Anna (2016)
   Model reklamowy może być z jednej strony wykorzystywany do przygotowania strategii komunikacyjnej, z drugiej zaś może stanowić podstawę organizacji procesu badawczego i identyfikacji sekwencji oddziaływania reklamy na ...
  • Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze 

   Łazor, Jerzy (2019)
   France was a major source of capital for interwar Poland, providing funds for mili- tary matériel, key infrastructural investments, as well as for industry. On the other hand, France pursued an imperialist policy towards ...
  • Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy 

   Malik, Radosław; Janowska, Anna Anetta (2018)
   The objective of the article was to perform a literature review to analyze the use of megatrends as an analytical framework in various areas of economic and social discourse. Following SALSA methodology, the scope of the ...
  • Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką 

   Kozłowska, Anna (2013)
   Lojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania ...
  • Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne 

   Kozłowska, Anna (2013)
   The need is the basic motive of human behavior. However, knowledge of how advertising affects the motives of consumer behavior is limited to the basic assumptions of the concept of A.H. Maslow. The paper developed the ...
  • Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem 

   Kozłowska, Anna (2016)
   Artykuł dotyczy niezwykle ciekawego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność placówek medycznych w procesie komunikacji z pacjentem. Przy ograniczonych możliwościach komunikacji marketingowej nacisk należy kłaść na komunikację ...
  • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam 

   Rosiak-Zięba, Ewa (2018)
   On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam: The subject of this paper is the analysis of Hilary Putnam’s thesis on the fact/value entanglement along with some of his arguments meant to corroborate ...
  • Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni 

   Zybała, Andrzej (2015)
   The author presents the socio-cultural framework of the process of formulating and implementing public policies/activities (including their analysis and evaluation). He gives grounds for the idea that socio-cultural ...
  • Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska 

   Janowska, Anna Anetta (2014)
   Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych na poziomie UE, dotyczących otwierania cyfrowych zasobów, takich jak wytwory kultury, prace naukowe bądź materiały edukacyjne, wraz z rozpoznaniem ich motywów oraz skutków. ...
  • Przemysły kultury w erze dostępu 

   Janowska, Anna Anetta (2017)
   Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. ...
  • Quo vadis, socjologio? 

   Gładys-Jakóbik, Jolanta (2016)
   Dyskusje wieszczące koniec socjologii co jakiś czas zajmują uwagę badaczy i trochę zdążyliśmy już do tego przywyknąć. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się jednak o „kryzysie transhumanistycznym” i jego konsekwencjach ...
  • Radiofobia w świecie plotki. Katastrofa w Czarnobylu a wybuchy paniki we współczesnej Polsce 

   Rosiak-Zięba, Ewa (2017)
   In this paper I examine traces of radiophobia in gossips as the manifestation of culture in the shadow of an atomic bomb. This study aims to recognize main social functions of this kind of folktales. The field of research ...
  • Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych 

   Kozłowska, Anna (2017)
   Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku ...
  • Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką 

   Kozłowska, Anna (2017)
   Celem artykułu jest wskazanie możliwości opracowania nowej ramy koncepcyjnej dla badania technik oddziaływania reklamy na konsumenta, w zależności od trzech czynników: stopnia zaangażowania w zakup, charakteru motywacji ...
  • Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe 

   Kozłowska, Anna (2014)
   Celem artykułu jest opracowanie nowej ramy koncepcyjnej dla badania roli reklamy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych, wychodząc z założenia, że będą one pośredniczyć w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu. ...
  • Reklama w procesie budowania zaufania do marki 

   Kozłowska, Anna (2015)
   Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące roli przekazu reklamowego w procesie budowania zaufania wobec marki. Zaufanie wobec marki jest ujmowane w kategorii ryzyka zakupowego - im mniejsze ryzyko tym większym ...
  • Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii 

   Gładys-Jakóbik, Anna (2017)
   Tekst jest próbą przybliżenia dyskusji, jakie toczą się wokół „barier kulturowych”, „mentalnych”, „historycznych” czy „psychologicznych”, traktowanych jako główne przeszkody na drodze przyspieszenia procesu modernizacji ...