Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2018)
  On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam: The subject of this paper is the analysis of Hilary Putnam’s thesis on the fact/value entanglement along with some of his arguments meant to corroborate ...
 • Wolność przez WWW 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2014)
  Przy okazji wydarzeń związanych ze sprawą ACTA wiele mówiło się o zmianach kulturowych wywołanych rozwojem Internetu, w tym także o zmianach w zakresie postaw etycznych i w sposobie interpretacji terminu „wolność”. Tymczasem ...
 • Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii 

  Gładys-Jakóbik, Anna (2017)
  Tekst jest próbą przybliżenia dyskusji, jakie toczą się wokół „barier kulturowych”, „mentalnych”, „historycznych” czy „psychologicznych”, traktowanych jako główne przeszkody na drodze przyspieszenia procesu modernizacji ...
 • Władza i komunikacja : wzajemne relacje u progu XXI wieku 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Opracowanie jest recenzją książki: Recenzja książki Manuela Castellsa Władza komunikacji, tłumaczenie: Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 514
 • Quo vadis, socjologio? 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2016)
  Dyskusje wieszczące koniec socjologii co jakiś czas zajmują uwagę badaczy i trochę zdążyliśmy już do tego przywyknąć. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się jednak o „kryzysie transhumanistycznym” i jego konsekwencjach ...
 • Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Behind Poland is already more than 20 years of experience in a free market economy. New, previously little or completely unknown institutions have guided Poles' financial decisions. In an increasingly consumerist model of ...
 • Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku ...
 • Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem 

  Kozłowska, Anna; Rodzik, Anna (2018)
  Sztuczna inteligencja, która rewolucjonizuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, coraz częściej znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych. Pojawienie się chatbotów usprawnia kontakt z klientem. Rozwój technologii ...
 • Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej 

  Kozłowska, Anna; Pańkowski, Andrzej (2018)
  Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, ...
 • Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne 

  Kozłowska, Anna (2013)
  The need is the basic motive of human behavior. However, knowledge of how advertising affects the motives of consumer behavior is limited to the basic assumptions of the concept of A.H. Maslow. The paper developed the ...
 • Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką 

  Kozłowska, Anna (2013)
  Lojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania ...
 • Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe 

  Kozłowska, Anna (2014)
  Celem artykułu jest opracowanie nowej ramy koncepcyjnej dla badania roli reklamy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych, wychodząc z założenia, że będą one pośredniczyć w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu. ...
 • Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Celem artykułu jest wskazanie możliwości opracowania nowej ramy koncepcyjnej dla badania technik oddziaływania reklamy na konsumenta, w zależności od trzech czynników: stopnia zaangażowania w zakup, charakteru motywacji ...
 • Reklama w procesie budowania zaufania do marki 

  Kozłowska, Anna (2015)
  Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące roli przekazu reklamowego w procesie budowania zaufania wobec marki. Zaufanie wobec marki jest ujmowane w kategorii ryzyka zakupowego - im mniejsze ryzyko tym większym ...
 • Siła perswazyjna motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej 

  Kozłowska, Anna (2016)
  Artykuł prezentuje rozważania dotyczące zastosowania motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej. Inspiracją do napisania artykułu był projekt badawczy, który został zrealizowany w Wyższej Szkole Promocji w latach 2012-2013. ...
 • Jak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’ego 

  Kozłowska, Anna (2016)
  Model reklamowy może być z jednej strony wykorzystywany do przygotowania strategii komunikacyjnej, z drugiej zaś może stanowić podstawę organizacji procesu badawczego i identyfikacji sekwencji oddziaływania reklamy na ...
 • Cele reklamowe. Weryfikacja założeń 

  Kozłowska, Anna (2016)
  Cele reklamowe są rozpatrywane w literaturze przedmiotu w bardzo różnorodny sposób. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu różnych podejść do tematu badawczego i zaproponowano autorskie podejście do celów reklamowych. ...
 • Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem 

  Kozłowska, Anna (2016)
  Artykuł dotyczy niezwykle ciekawego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność placówek medycznych w procesie komunikacji z pacjentem. Przy ograniczonych możliwościach komunikacji marketingowej nacisk należy kłaść na komunikację ...
 • Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni 

  Zybała, Andrzej (2015)
  The author presents the socio-cultural framework of the process of formulating and implementing public policies/activities (including their analysis and evaluation). He gives grounds for the idea that socio-cultural ...