Recent Submissions

 • Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy 

  Malik, Radosław; Janowska, Anna Anetta (2018)
  The objective of the article was to perform a literature review to analyze the use of megatrends as an analytical framework in various areas of economic and social discourse. Following SALSA methodology, the scope of the ...
 • Przemysły kultury w erze dostępu 

  Janowska, Anna Anetta (2017)
  Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. ...
 • Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska 

  Janowska, Anna Anetta (2014)
  Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych na poziomie UE, dotyczących otwierania cyfrowych zasobów, takich jak wytwory kultury, prace naukowe bądź materiały edukacyjne, wraz z rozpoznaniem ich motywów oraz skutków. ...
 • ICT and ‘Free’ Culture. An Analysis of New Business Models for Cultural Goods on the Internet 

  Janowska, Anna Anetta (2016)
  The technological breakthrough has induced fundamental changes in cultural industries, especially those producing informational goods, e.g. book and press publishing, television and radio production, film production, music ...
 • Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy 

  Janowska, Anna Anetta (2016)
  „Wolny” czy inaczej „otwarty” dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów ...
 • Radiofobia w świecie plotki. Katastrofa w Czarnobylu a wybuchy paniki we współczesnej Polsce 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2017)
  In this paper I examine traces of radiophobia in gossips as the manifestation of culture in the shadow of an atomic bomb. This study aims to recognize main social functions of this kind of folktales. The field of research ...
 • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2018)
  On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam: The subject of this paper is the analysis of Hilary Putnam’s thesis on the fact/value entanglement along with some of his arguments meant to corroborate ...
 • Wolność przez WWW 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2014)
  Przy okazji wydarzeń związanych ze sprawą ACTA wiele mówiło się o zmianach kulturowych wywołanych rozwojem Internetu, w tym także o zmianach w zakresie postaw etycznych i w sposobie interpretacji terminu „wolność”. Tymczasem ...
 • Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii 

  Gładys-Jakóbik, Anna (2017)
  Tekst jest próbą przybliżenia dyskusji, jakie toczą się wokół „barier kulturowych”, „mentalnych”, „historycznych” czy „psychologicznych”, traktowanych jako główne przeszkody na drodze przyspieszenia procesu modernizacji ...
 • Władza i komunikacja : wzajemne relacje u progu XXI wieku 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Opracowanie jest recenzją książki: Recenzja książki Manuela Castellsa Władza komunikacji, tłumaczenie: Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 514
 • Quo vadis, socjologio? 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2016)
  Dyskusje wieszczące koniec socjologii co jakiś czas zajmują uwagę badaczy i trochę zdążyliśmy już do tego przywyknąć. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się jednak o „kryzysie transhumanistycznym” i jego konsekwencjach ...
 • Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Behind Poland is already more than 20 years of experience in a free market economy. New, previously little or completely unknown institutions have guided Poles' financial decisions. In an increasingly consumerist model of ...
 • Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku ...
 • Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem 

  Kozłowska, Anna; Rodzik, Anna (2018)
  Sztuczna inteligencja, która rewolucjonizuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, coraz częściej znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych. Pojawienie się chatbotów usprawnia kontakt z klientem. Rozwój technologii ...
 • Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej 

  Kozłowska, Anna; Pańkowski, Andrzej (2018)
  Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, ...
 • Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne 

  Kozłowska, Anna (2013)
  The need is the basic motive of human behavior. However, knowledge of how advertising affects the motives of consumer behavior is limited to the basic assumptions of the concept of A.H. Maslow. The paper developed the ...
 • Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką 

  Kozłowska, Anna (2013)
  Lojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania ...
 • Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe 

  Kozłowska, Anna (2014)
  Celem artykułu jest opracowanie nowej ramy koncepcyjnej dla badania roli reklamy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych, wychodząc z założenia, że będą one pośredniczyć w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu. ...
 • Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Celem artykułu jest wskazanie możliwości opracowania nowej ramy koncepcyjnej dla badania technik oddziaływania reklamy na konsumenta, w zależności od trzech czynników: stopnia zaangażowania w zakup, charakteru motywacji ...
 • Reklama w procesie budowania zaufania do marki 

  Kozłowska, Anna (2015)
  Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące roli przekazu reklamowego w procesie budowania zaufania wobec marki. Zaufanie wobec marki jest ujmowane w kategorii ryzyka zakupowego - im mniejsze ryzyko tym większym ...

View more