Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2018-07-20T07:48:17Z
dc.date.available2018-07-20T07:48:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKozłowska A., Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", 2013, nr 1, s. 119-137.pl
dc.identifier.issn2082-0976pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/428
dc.description.abstractArtykuł jest wynikiem przeglądu literatury przedmiotu, dotyczącej przekazu reklamowego, perswazji, wpływu społecznego itp. Wychodząc od założenia, że bohater wiarygodny to osoba, którą można obdarzyć zaufaniem i/lub, która posiada wiedzę na dany temat, ostatnią część opracowania stanowi prezentacja wniosków dotyczących prawidłowości w zastosowaniu tego rodzaju bohatera reklamowego. Częściej w reklamie występuje przeciętny konsument, który zna produkt z własnego doświadczenia, niż ekspert, który ma na temat produktu wiedzę wynikającą z jego profesji. Jako przeciętny konsument częściej pojawia się kobieta, która przemawia za pośrednictwem argumentacji emocjonalnej, niż mężczyzna, który wykorzystuje głównie argumentację racjonalną. Jak ekspert częściej występuje mężczyzna, który odwołuje się przede wszystkim do swojej wiedzy, zdobywanego doświadczenia zawodowego, niż kobieta, wspierana jest dodatkowo odwołaniem do instytucji naukowej, stowarzyszenia.pl
dc.description.abstractThe article is the result of the review of the literature concerning advertising, persuasion, social infuence, etc. A hero is someone reliable that can be trusted and/or who has knowledge on the subject. In conclusion the text presents methods in which that kind of character is used in advertisements. An average consumer who knows the product from his personal experience is more often a main character of an ad than a professional who is highly knowledgeable because of his training and work. Ads usually present an emotional woman as an average consumer and rational man as an expert with knowledge and experience backed with afiliation with scientific institutions and associations.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectreklamapl
dc.subjectbohaterpl
dc.subjectperswazjapl
dc.subjectwiarygodnośćpl
dc.subjecttechniki perswazyjnepl
dc.titleBohater reklamowy, czyli, jak budować wiarygodność w reklamiepl
dc.title.alternativeAd hero or how to create trust in advertisementsen
dc.title.alternativeLes personnages de publicité – comment construire la crédibilité de la publicitéfr
dc.typearticlepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical119-137pl
dc.description.volume13pl
dc.title.journalKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego "Studia i Prace"pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Strony/default.aspxpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe