Show simple item record

dc.contributor.authorGładys-Jakóbik, Anna
dc.date.accessioned2018-07-24T12:16:02Z
dc.date.available2018-07-24T12:16:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGładys-Jakóbik J., Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii, "Zarządzanie i Finanse", 2017, t. 15, nr 2, cz. 1, s. 121-134.pl
dc.identifier.issn2084-5189pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/444
dc.description.abstractTekst jest próbą przybliżenia dyskusji, jakie toczą się wokół „barier kulturowych”, „mentalnych”, „historycznych” czy „psychologicznych”, traktowanych jako główne przeszkody na drodze przyspieszenia procesu modernizacji kraju.Chodzi o wizje, które łączy przekonanie, iż sfery kultury i psychiki są głównymi płaszczyznami, na których możliwe jest zdynamizowanie rozwoju Polski. Tendencje te łączą się z marginalizacją w wyjaśnianiu przemian społecznych, czynników politycznych oraz ekonomicznych. Aktywna adaptacja tych wizji w Polsce interpretowana jest jako dostosowanie szeroko rozumianej inteligencji, a więc elity peryferyjnej, do struktur i relacji władzy w skali globalnej.pl
dc.description.abstractThe text is an attempt to approximate the debates surrounding „cultural", „mental,” „historical,” or „psychological” barriers, considered the main obstacles to accelerating the modernization process. It is about visions that combine the belief that the spheres of culture and psychology are the main areas on which it is possible to dynamize Poland’s development. Trends. These combine with marginalization in explaining social change, factors political and economic. The active adaptation of these visions in Poland is interpreted as an adaptation of the broadly understood intelligentsia, ie the peripheral elite, to the structures and relationships of power on a global scale.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectniepewnośćpl
dc.subjectschematy poznawczepl
dc.subjectmentalnośćpl
dc.subjectpostawypl
dc.subjectkulturapl
dc.titleRozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferiipl
dc.title.alternativeDevelopment or stagnation – Cultural capital on the peripheryen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2, cz. 1pl
dc.description.physical121-134pl
dc.description.volume15pl
dc.title.journalZarządzanie i Finansepl
dc.title.jurnalparallelJournal of Management and Financeen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe