Show simple item record

dc.contributor.authorCicirko, Tomasz
dc.date.accessioned2018-08-16T08:16:47Z
dc.date.available2018-08-16T08:16:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationCicirko T., Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-736-0pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/491
dc.description.abstractW zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób oszczędny, a zarazem efektywny. Dlatego też wiele miejsca w monografii poświęcono racjonalnemu zarządzaniu kapitałem poprzez jego efektywną alokację. Analizie poddano proces realokacji kapitału w celu zweryfikowania tezy o jego pozytywnym wpływie na zarządzanie kapitałem powodującym wzrost efektywności. Celem jest także wskazanie, jakie warunki muszą być spełnione, by do efektywnej realokacji kapitału dochodziło. Całość rozważań zaprezentowana została w określonej sekwencji logicznej: najpierw przedstawiono mechanizm generujący wymagania kapitałowe banku, następnie miary efektywności oparte na kapitale, a na końcu zaproponowane zostały rozwiązania optymalizujące pozwalające zachować bezpieczny poziom adekwatności kapitałowej. Podkreślić należy zawarte w monografii rozważania dot. instrumentów zarządzania kapitałem banku, zasad i metod alokacji kapitału banku, w tym alokacji optymalnej, oraz narzędzi do wyliczania rentowności na poziomie operacyjnym (narzędzia te stanowią podstawę do budowy zintegrowanego modelu pomiaru efektywności, służącego do poprawy efektywności wykorzystania kapitału banku). Ponadto wskazane zostały również możliwości wykorzystania procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego na potrzeby zarządzania kapitałem. Dokonano tu empirycznej analizy narzędzi możliwych do zastosowania w banku, pozwalających kontrolować poziom adekwatności kapitałowej, a jednocześnie w najbardziej racjonalny sposób „konsumować” dostępny kapitał banku. Przedstawiony został także model realokacji kapitału oraz koncepcja „banku kapitału” jako dwóch powiązanych instrumentów efektywnego zarządzania kapitałem przy jego ograniczonych zasobach.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowapl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał regulacyjnypl
dc.subjectwymogi kapitałowepl
dc.subjectkapitał ekonomicznypl
dc.subjectkapitał wewnętrznypl
dc.subjectkalkulacja kapitałupl
dc.subjectalokacja kapitałupl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectBasel IIpl
dc.subjectBasel IIIpl
dc.subjectbankpl
dc.subjectRARORCpl
dc.subjectRORACpl
dc.subjectpomiar kapitałupl
dc.subjectregulatory capitalen
dc.subjectbanken
dc.subjectcapital adequacy ratioen
dc.subjectwspółczynnik wypłacalnościpl
dc.subjectregulatory fundsen
dc.subjectcapital requirementen
dc.subjectcapital adequacy ratioen
dc.subjectcapital requirementen
dc.subjectcapital allocationen
dc.subjectcapital calculationen
dc.subjectcapital measurementen
dc.subjectNOPATpl
dc.titleEfektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowejpl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical1-378pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe