Recent Submissions

 • Planowanie przebiegu projektów 

  Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...
 • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

  Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
  W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
 • Innovations in resources management of enterprises 

  Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
  This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...