Now showing items 1-10 of 10

  • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

   Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
  • Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów 

   Łazarowicz, Edyta (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   Spojrzenie na rachunkowość przez pryzmat jej historii pozwala nie tylko lepiej ją zrozumieć, lecz także umożliwia określenie niezmiennych i zmiennych elementów tego systemu informacyjnego. Celem monografii jest przedstawienie ...
  • Innovations in resources management of enterprises 

   Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
   This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...
  • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia 

   Krawczyk-Sokołowska, Izabela; Pierścieniak, Agata; Inków, Monika; Lisowska, Renata; Ropęga, Jarosław; Kamińska, Alfreda; Jakubiak, Monika; Widelska, Urszula; Sitko-Lutek, Agnieszka; Krot, Katarzyna; Lewicka, Dagmara; Dobrzanowski, Krzysztof; Bębenek, Piotr; Rostocki, Andrzej; Trzmielak, Dariusz M.; Krzymianowska-Kozłowska, Joanna; Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk; Zajkowska, Monika; Dziurski, Patryk; Mazurek-Łopacińska, Krystyna; Sobocińska, Magdalena; Bartkowiak, Paweł; Michalak, Szymon; Sobotkiewicz, Dariusz; Chomiak-Orsa, Iwona; Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta; Sanak-Kosmowska, Katarzyna; Motała, Daria; Bohdanowicz, Leszek; Urbanek, Grzegorz; Pilch, Kamila; Izabela Baruk, Agnieszka; Masłowski, Dariusz; Kulińska, Ewa; Rosiński, Jerzy; Hauke, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe, dotąd nieznane wielu menedżerom wyzwania globalne, społeczne i technologiczne.Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się m.in.: stopniowy wzrost znaczenia współpracy pomiędzy ...
  • Planowanie przebiegu projektów 

   Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...
  • Skuteczność interwencji publicznej w zakresie mobilności miejskiej 

   Wolański, Michał (Oficyna Wydawcza SGH, 2022)
   Praca zawiera ocenę działań w zakresie mobilności miejskiej realizowane w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013 pod względem ich skuteczności
  • Wspólczesne zarządzanie- koncepcje i wyzwania 

   Sudoł, Stanisław; Szplit, Andrzej; Klimas, Patrycja; Stańczyk, Sylwia; Sachpazidu-Wójcicka, Karina; Ćwiklicki, Marek; Dziubińska, Agnieszka; Radosiński, Edward; Światowiec-Szczepańska, Justyna; Kawa, Arkadiusz; Witczak, Hubert; Chwiłkowska-Kubala, Anna; Krasiński, Marek; Janiszewski, Jan M.; Galińska, Barbara; Kożuch, Barbara; Lenart-Gansiniec, Regina; Dudek, Marek; Twaróg, Sebastian; Baran, Michał; Janecki, Jarosław; Majczyk, Julita; Biłyk, Anna; Moczydłowska, Joanna M.; Nogalski, Bogdan; Ludwiczak, Anna; Hypki, Kamil; Kraśniak, Janusz; Chałupczak, Magdalena; Bugaj, Justyna M.; Szewczuk-Stępień, Marzena; Adamska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2020)
   Trudne do przewidzenia zmiany w otoczeniu gospodarczym, technologicznym, społecznym i politycznym oraz wzrost złożoności procesów wewnętrznych stanowią istotne wyzwania dla procesów zarządczych we współczesnych ...
  • Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami 

   Urabniak, Maciej; Tomaszewski, Albert; Wiktor, Jan W.; Buła, Piotr; Schroeder, Tomasz; Bielińska-Dusza, Edyta; Skrzypek, Elżbieta; Olesiński, Zbigniew; Rzepka, Agnieszka; Zaleśna, Aleksandra; Matusiak, Bożena Ewa; Matejun, Marek; Różańska-Bińczyk, Izabela; Morawska, Sylwia; Banasik, Przemysław; Żak, Agnieszka; Wronka-Pośpiech, Martyna; Steinerowska-Streb, Izabella; Śliboda, Marek; Sokołowska-Durkalec, Agnieszka; Schmidt, Joanna; Marciszewska, Anna; Korpysa, Jarosław; Wasilczuk, Julita E.; Postuła, Agnieszka; Chyba, Zbigniew; Stanek-Kowalczyk, Aleksandra; Skowronek-Mielczarek, Anna; Bojewska, Barbara; Danilewicz, Dariusz; Wszendybył-Skulska, Ewa; Jasińska, Katarzyna; Brdulak, Halina; Czerwińska, Magdalena; Kister, Agnieszka; Kubiciel-Lodzińska, Sabina; Raczkowski, Konrad; Węgrzyn, Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
   Monografia Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami obejmuje szerokie spektrum aktualnych problemów, przed którymi stają organizacje działające we współczesnym, turbulentnym ...
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania 

   Lisowska, Ewa; Waligóra, Łucja; Kupczyk, Teresa; Matejun, Marek; Matusiak, Bożena Ewa; Różańska-Bińczyk, Izabela; Czainska, Katarzyna; Wąsek, Krzysztof; Żukowska, Joanna; Wardzińska, Katarzyna; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Lipińska, Aneta; Teczke, Maciej; Flaszewska, Sylwia; Lewicka, Dagmara; Fryczyńska, Marzena; Mikołajczyk, Katarzyna; Smolska, Małgorzata; Kosieradzka, Anna; Kunikowski, Grzegorz; Rostek, Katarzyna; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Mikła, Aleksandra; Domaradzka, Aurelia; Kowalczyk, Elżbieta; Tabor-Błażewicz, Joanna; Rakowska, Anna; Wojtczuk-Turek, Agnieszka; Brach, Bartłomiej; Jaworek, Magdalena; Grzesik, Katarzyna; Kwiecińska, Monika; Popielska-Borys, Anna; Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna; Pawłowska, Anna; Kądziołka-Sabanty, Hanna; Juchnowicz, Marta; Kinowska, Hanna; Rostkowski, Tomasz; Cierniak-Emerych, Anna; Pietroń-Pyszczek, Agata; Dziuba, Szymon; Osbert-Pociecha, Grażyna; Bielińska, Natalia; Turek, Dariusz; Gigol, Tomasz; Głód, Wojciech; Sypniewska, Barbara; Molek-Winiarska, Dorota; Chomątowska, Barbara; Rozbejko, Katarzyna Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Monografia poświęcona problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w świetle różnych wymiarów oraz perspektyw, m.in. perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą, perspektywy psychospołecznej czy perspektywy jego ...
  • Zwinność : od zwinnych zespołów do zwinnego zarządzania 

   Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2021-12)
   W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę, historię oraz główne założenia koncepcji zwinnego zarządzania. Podjęto się próby zdefiniowania zwinności, uporządkowania metodologicznego koncepcji oraz przedstawienia głównych ...