Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-08-31T10:03:32Z
dc.date.available2018-08-31T10:03:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKachniewska M., Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej, "Studia Ekonomiczne", 2012, nr 119, s. 45 - 59.pl
dc.identifier.issn2083-8611pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/508
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest sformułowanie metodycznych podstaw wykorzystania dorobku teorii interesariuszy (stakeholder theory) oraz analizy sieci społecznych (social network analysis) w procesie badania skomplikowanych (tj. wieloelementowych i wielopoziomowych) struktur relacji pomiędzy podmiotami mającymi istotny wpływ na trwałość rozwoju turystyki miejskiej oraz opracowanie narzędzia identyfikacji instytucji, które powinny odpowiadać za formułowanie strategii zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej.pl
dc.description.abstractThis study aims to examine how the concept of sustainable tourism could be interpreted in urban destinations and how the existing patterns of relationships among urban tourism destination stakeholders could be best identified and analyzed The network of inter-relationships of stakeholders representing government, the community, the tourism and hospitality industry influence the sustainability of urban tourism development. It is pointed that the stakeholders analysis could enable to identify the critical stakeholders in destination development while the social network analysis (SNA) should be used to examine the interconnectedness of stakeholders. These two approaches combined together help to determine how the structure of inter-stakeholder relationships might influence sustainable urban tourism development. The suggested method might also enable to examine whether the destination management organizations (DMOs) and stakeholders with access to or possession of critical resources have the highest centrality in urban destinations and are perceived to hold the greatest legitimacy and power over other stakeholders in destination development.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectturystyka zrównoważonapl
dc.subjectturystyka miejskapl
dc.subjectanalizy sieci społecznychpl
dc.subjectcity tourismen
dc.subjectsustainable tourismen
dc.subjectsocial network analysisen
dc.titleZastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiejpl
dc.title.alternativeApplication of the social network analysis in the management of sustainable development of urban tourismen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number119pl
dc.description.physical45-59pl
dc.title.journalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicachpl
dc.title.volumeTurystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji.pl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.htmlpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe