Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-05T07:13:50Z
dc.date.available2018-09-05T07:13:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKachniewska M., Wpływ korporacji transnarodowych na kształt współczesnego rynku turystycznego, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", 2012, nr 116, s. 25-34pl
dc.identifier.issn2083-8611pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/520
dc.description.abstractPolaryzacja rynku turystycznego, spowodowana ekspansją korporacji transnarodowych, wywołuje istotne przeobrażenia w zakresie dynamiki konkurencji i zmienia uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Korporacje turystyczne decydują o wielkości i kierunku przepływu strumieni ruchu turystycznego oraz o strukturze podaży. Ze względu na szczególne cechy popytu turystycznego przeobrażenia te wywierają wpływ na konkurencyjność miast i regionów, a w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo prowadzą do rozwoju tzw. kolonizacji turystycznej i monokultury turystycznej. Celem opracowania jest identyfikacja wymienionych zjawisk oraz wskazanie wpływu, jaki dominacja korporacji transnarodowych wywiera na pozycję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) turystycznych w warunkach globalizacji.pl
dc.description.abstractThe study seeks to investigate the new configurations and management techniques used by transnational corporations (TNC) and their influence on the contemporary tourism market. Information technologies allow important players in the global value chain to achieve and capture productivity gains and respond to the pressure of financial markets for increased return on invested capital. The possibilities of managing similar effectiveness is much beyond the possibilities on SMEs. These capabilities are used by TNC to outsource and downsize some of their in-house activities whilst still managing them as components of the company value chain. In such circumstances SMEs get their only chance to survive.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectrynek turystycznypl
dc.subjectkorporacje transnarodowepl
dc.subjectturystykapl
dc.subjecthotelarstwopl
dc.subjectsieci hotelowepl
dc.subjectłańcuchy hotelowepl
dc.subjecttransnational corporationsen
dc.subjectglobal corporationsen
dc.subjecthotel chainsen
dc.subjecttourism marketen
dc.titleWpływ korporacji transnarodowych na kształt współczesnego rynku turystycznegopl
dc.title.alternativeThe influence of transnational corporations on the contemporary tourism marketen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical25-34pl
dc.title.journalStudia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicachpl
dc.title.volume116pl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.htmlpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe