Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-05T07:45:20Z
dc.date.available2018-09-05T07:45:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKachniewska M., Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 2014, nr 1, s. 27-43.pl
dc.identifier.issn1640-6818pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/522
dc.description.abstractKorporacje transnarodowe wykazują większe zdolności innowacyjne i organizacyjne niż małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, wywierają wpływ na wielkość i kierunek strumieni ruchu turystycznego, skutecznie kreują potrzeby turystyczne, wyznaczają globalne standardy jakości obsługi, wyposażenia, organizacji i zarządzania. Świadomość takiej konkurencji mobilizuje niezależnych usługodawców turystycznych do poszukiwania możliwości wyróżnienia się i obniżenia kosztów działania. Wśród licznych prób wzmocnienia konkurencyjności MŚP turystycznych jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się ich aktywny udział w kreowaniu oferty obszaru turystycznego, w szczególności tworzenie produktów sieciowych. Celem artykułu jest uzasadnienie i egzemplifikacja tego zjawiska.pl
dc.description.abstractTransnational corporations demonstrate much better innovation and organisational competence then tourism SMEs. They influence the amount and directions of international tourism flows, efficiently create tourism needs and appoint the global quality standards. The awareness of such competition makes the local tourism entrepreneurs look for any possibilities of differentiation, acquire tourists’ loyalty, lower the cost of activity etc. Among many other efforts to strengthen their competitiveness the SMEs try to practice one of the most promising tools which is the active participation in the process of tourism destination area development, namely the tourism network and theme products. The aim of the paper is to present the reason and exemplification of the phenomena.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectpodaż turystycznapl
dc.subjectsieciowy produkt turystycznypl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectkorporacje transnarodowepl
dc.subjecttourism supplyen
dc.subjecttourism networken
dc.subjecttheme productsen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjecttransnational corporationsen
dc.titlePolaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznychpl
dc.title.alternativeThe Influence of Tourism Supply Polarization on the Development of Tourism Network Productsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical27-43pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystykipl
dc.title.volumePodstawy funkcjonowania rynku turystycznegopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe