Show simple item record

dc.contributor.authorCzainska, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-09-21T09:37:41Z
dc.date.available2018-09-21T09:37:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCzainska K., Koncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacji, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2017, vol. 12, nr 2, s. 47-62pl
dc.identifier.issn1896-9380pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/540
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano przykład wykorzystania analizy przepływów wewnątrz organizacyjnych w organizacji przy zastosowaniu autorskiego narzędzia badawczego o nazwie FAN_v.1 (z ang. Flows Analysis of Network-Centric Companies). Narzędzie to powstało na potrzeby konkretnego, międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, ale z uwagi na swoją uniwersalność, może być użyteczne innym firmom, zwłaszcza tym o złożonej i rozbudowanej strukturze. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, budowę oraz wskazówki metodyczne posługiwania się ww. narzędziem oraz przykład jego zastosowaniapl
dc.description.abstractThe paper presents an example of implementation of organizational flows analysis within network-centric com-panies by using a proprietary research tool called FAN_v.1 (Flows Analysis of Network-Centric Companies). This tool has been created for a particular international enterprise in the pharmaceutical industry, but due to its versatility, it can be useful to other companies, especially those with complex organizational structure. There-fore, in the paper a theoretical and methodological guidelines are presented, to suggest how to correctly use the toolen
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectłańcuch wartościpl
dc.subjectanaliza przepływów wewnątrz organizacyjnychpl
dc.subjectdoskonalenie organizacjipl
dc.subjectvalue chainen
dc.subjectorganizational internal flows analysisen
dc.subjectorganizational improvementen
dc.titleKoncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacjipl
dc.title.alternativeThe concept of the tool of holistic analysis of processes as a basis of organizational imrovement mechanismsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical47-62pl
dc.description.volume12pl
dc.title.journalNowoczesne Systemy Zarządzaniapl
dc.title.jurnalparallelModern Management Systemsen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe