Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-10-08T07:22:04Z
dc.date.available2018-10-08T07:22:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2016, nr 4, s .26-30pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/555
dc.description.abstractZarówno badania autora, jak i krajowe indeksy płatności wskazują, że wiarygodność płatnicza podmiotów w Unii Europejskiej jest zróżnicowana, a w Polsce jest niska. Problem nieterminowych płatności jest stałym zagrożeniem dla pojedynczych firm i całej gospodarki; w konsekwencji jest także zagrożeniem upadłością. Zatory mogą być czynnikiem kreowania czarnego rynku pożyczek. W Polsce sytuacja w zakresie regulowania zobowiązań nie poprawia się od lat. Stosowane instrumenty dezaktywacji zatorów płatniczych w regulacjach UE i krajowych są niedostateczne. Proponuje się następujące rekomendacje wynikające z analizy zjawiska zatorów płatniczych: v zatory płatnicze wymagają stałego monitoringu w skali tak przedsiębiorstwa, jak i gospodarki, v potrzebne jest większe zaangażowanie instytucji państwa w rozwiązywanie opisanego problemu, w tym poprawa terminowości płatności zobowiązań także przez budżet państwa, v poprawie powinien ulec dostęp do kredytów płynnościowych de minimis, v należy rozważyć wprowadzenie zasady, iż firmy nieregulujące zobowiązań w terminie tracą wszelkie ulgi podatkowe, v potrzebna jest rozbudowa systemu sądownictwa arbitrażowego, v skutecznym instrumentem mogłoby być utworzenie Krajowego Funduszu Złych Długów, v należy rozważyć zwiększenie maksymalnej stopy procentowej od przeterminowanych zobowiązań, v potrzeba więcej szkoleń dla przedsiębiorców w omawianym obszarze, v warto upowszechniać zasady etyki spłacania długów, w tym certyfikat BIG „Firma Wiarygodna Finansowo” będący wyróżnieniem moralnym. Można obawiać się, że niezależnie od bezwzględnego obowiązywania przepisów ustawy, szczególnie przedsiębiorcy o dominującej pozycji rynkowej w dalszym ciągu będą dyktować warunki gry swoim słabszym kontrahentom. Potrzeba zatem także większej etyki spłacania długów jako nieodzownego składnika kultury europejskiej.pl
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzatory płatniczepl
dc.subjectmodele pomiarupl
dc.subjectpłynność finansowapl
dc.titleModele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europiepl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical26-30pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe