Show simple item record

dc.contributor.authorJanowska, Anna Anetta
dc.date.accessioned2018-10-16T08:55:08Z
dc.date.available2018-10-16T08:55:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJanowska, A. A., Przemysły kultury w erze dostępu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2017, nr 158, s. 179-199pl
dc.identifier.issn1234-8872pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/580
dc.description.abstractPrzemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. Można wręcz mówić o twórczej destrukcji, jaka się dokonuje w tych obszarach. Z jednej strony innowacje w dziedzinie cyfryzacji spowodowały wyczerpanie się dotychczasowych modeli biznesowych, gwałtowny spadek przychodów, a nawet widmo niemożności finansowania produkcji kulturalnej przez firmy. Z drugiej strony, mówić można o rozwoju rynków dóbr komplementarnych: dostępu i IT, a także o powstawaniu nowych firm i modeli biznesowych. Przemiany te skutkują poważnymi wyzwaniami, szczególnie dla krajowej polityki kulturalnej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie zagrożenia, wyzwania i szanse dla przemysłów kultury, gospodarki i ogólnego dobrobytu kryją się na styku gospodarki cyfrowej i przemysłów kultury.pl
dc.description.abstractCulture industries, which produce culture products for mass reproduction, distribution and export prove particularly sensitive to technological transformations characteristic of the so-called access era. It is really possible to speak about creative destruction occurring in these areas. On the one hand, the innovation in the area of digitalisation caused the termination of the so-far business models, rapid decline in revenues, and even inability to finance culture production by business companies. On the other, it is possible to speak about the development of markets of complementary goods: access and IT, and also the creation of new companies and business models. These transformations result in serious challenges, especially for the domestic cultural policy. The article aims to answer the question what threats, challenges and opportunities for culture industries, economy and general prosperity are found at the intersection of digital economy and culture industries.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectprzemysły kulturypl
dc.subjectera dostępupl
dc.subjectcultural industriesen
dc.subjectage of accessen
dc.subjectrewolucja cyfrowapl
dc.subjectdostęppl
dc.subjectpolityka kulturalnapl
dc.subjectdigital revolutionen
dc.subjectcultural policyen
dc.titlePrzemysły kultury w erze dostępupl
dc.title.alternativeCulture Industries in the Access Eraen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number158pl
dc.description.physical179-199pl
dc.title.journalStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansówpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe