Show simple item record

dc.contributor.authorBąk, Henryk
dc.contributor.authorCzarny, Elżbieta
dc.contributor.authorŚledziewska, Katarzyna
dc.contributor.authorMisztal, Piotr
dc.contributor.authorKulpaka, Paweł
dc.contributor.authorMajewska, Maria
dc.contributor.authorTalar, Sylwia
dc.contributor.authorSporek, Tadeusz
dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Włodzimierz
dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorWróbel, Anna
dc.contributor.authorNyga-Łukaszewska, Honorata
dc.contributor.authorKnap, Renata
dc.contributor.authorMenkes, Jerzy
dc.contributor.authorMichalski, Bartosz
dc.contributor.authorWróblewski, Marek
dc.contributor.authorDaszkiewicz, Nelly
dc.contributor.authorŁukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka
dc.contributor.authorStępień, Beata
dc.contributor.authorGryczka, Marcin
dc.contributor.authorGeise, Andrzej
dc.contributor.authorMolendowski, Edward
dc.contributor.authorŻmuda, Małgorzata
dc.contributor.authorToporowski, Patryk
dc.contributor.authorAmbroziak, Łukasz
dc.contributor.authorSzypulewska-Porczyńska, Alina
dc.contributor.authorPera, Bożena
dc.contributor.authorGrabowiecki, Jerzy
dc.contributor.authorSzostak, Mieczysław
dc.contributor.authorKowalski, Arkadiusz Michał
dc.contributor.authorChilimoniuk‑Przeździecka, Eliza
dc.contributor.authorNacewska‑Twardowska, Aleksandra
dc.contributor.authorOdrobina, Anna
dc.contributor.authorJastrzębska, Ewa
dc.contributor.authorLegutko‑Kobus, Paulina
dc.contributor.authorCzech, Katarzyna
dc.contributor.editorBudnikowski, Adam
dc.contributor.editorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2018-10-23T11:22:22Z
dc.date.available2018-10-23T11:22:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBudnikowski A., Kuźnar A. (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-953-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/596
dc.description.abstractOstatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością odczuła większość krajów świata. Z kolei kraje europejskie, a przede wszystkim te należące do strefy euro, musiały się w ostatnich latach zmierzyć z wyzwaniem, jakie stanowiło ogromne zadłużenie niektórych z państw tej grupy na międzynarodowym rynku finansowym, które w warunkach unii walutowej nie mogło być złagodzone bez ogromnej pomocy innych krajów strefy euro. To zaś zapoczątkowało z kolei dyskusję na temat konieczności ponownego przemyślenia ambitnego projektu, jakim jest unia walutowa w Europie. Powyższe wydarzenia nie odwróciły jednak długookresowej ogólnoświatowej tendencji do umiędzynarodowienia procesu gospodarowania. W szczególności nie spowodowały zamykania się gospodarek narodowych, co miało miejsce np. po kryzysie lat 1929–1933. Przeciwnie, cały czas rodzą nowe inicjatywy, które przez dostosowanie procesu gospodarowania do nowych warunków mają doprowadzić do dalszego zwiększania korzyści płynących z międzynarodowego podziału pracy. Tego rodzaju przedsięwzięcia podejmowano zarówno z myślą o gospodarce światowej, jak i mając na uwadze interes poszczególnych ugrupowań integracyjnych czy wreszcie dobro pojedynczych gospodarek narodowych. Podobnie postępuje też Polska. Dla niej ostatnia dekada była przede wszystkim okresem pierwszego dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej. Członkostwa, które pozwoliło Polsce na osiągnięcie korzyści z pełnego uczestnictwa w procesie europejskiej integracji gospodarczej i otworzyło perspektywę przystąpienia do strefy euro. Członkostwa, które jednak także uzmysłowiło wszystkim, że Polska, należąc do UE, nie jest wolna od zagrożeń związanych z rosnącą współzależnością całej gospodarki światowej. Członkostwa, które pozwoliło zrozumieć, że przystępując do UE, Polska stała się też współodpowiedzialna za przyszłość tego ugrupowania. Powyższe wyzwania są przedmiotem stałej uwagi nie tylko opinii publicznej, lecz także środowiska naukowego zajmującego się problematyką ekonomii międzynarodowej. Dowodem tego jest szeroki wachlarz opracowań odnoszących się do zarysowanej wyżej tematyki, przygotowanych przez przedstawicieli większości ośrodków akademickich w Polsce, które zgodnie z rysującą się w ciągu ostatnich lat, a przedstawioną wyżej logiką działania społeczności międzynarodowej uporządkowano w kolejności: wyzwania – odpowiedź globalna – odpowiedź regionalna i narodowa. Tego rodzaju sekwencja przedstawiania tekstów przygotowanych przez różnych autorów nie jest oczywiście idealna. Jednak, decydując się na nią, uznaliśmy, że wszyscy Oni zgodziliby się z tym, że przygotowane przez nich opracowania mieszczą się w przedstawionym wyżej przesłaniu.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectUEpl
dc.subjectwartość dodana w handlupl
dc.subjecthandel usługamipl
dc.subjectgaz ziemnypl
dc.subjectintegracja regionalnapl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl
dc.subjecthandel wewnątrzgałęziowypl
dc.subjectinnowacjepl
dc.subjectusługi biznesowepl
dc.subjectEUen
dc.subjectvalue added in tradeen
dc.subjecttrade in servicesen
dc.subjectnatural gasen
dc.subjectregional integrationen
dc.subjectforeign direct investmenten
dc.subjectintra-industry tradeen
dc.subjectinnovationsen
dc.subjectbusiness servicesen
dc.titleNowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polskipl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical438pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe