Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-10-26T08:07:52Z
dc.date.available2018-10-26T08:07:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKowalczyk S., Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2010, nr 2, s. 6-26pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/602
dc.description.abstractThe paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness chain (including in particular the agriculture), specificity of this process in this economy sector, as well as the scale of the agribusiness globalisation (including concentration of businesses), processes of cross-regional standardisation of the law, migration of the labour force, standardisation of the food consumption models, foreign investments in agribusiness as well as transmission of market signals under globalisation conditions. Major possible consequences of the agribusiness globalisation are discussed in the conclusion.en
dc.description.abstractOpracowanie poświęcone jest aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniom globalizacji agrobiznesu. Autor omawia takie zagadnienia, jak zakres i głębokość procesów globalizacyjnych w poszczególnych ogniwach agrobiznesu (w tym szczególnie w rolnictwie); specyfikę tego procesu w tym sektorze gospodarki oraz wymiary globalizacji agrobiznesu (w tym koncentrację podmiotową), procesy unifikacji prawa w układzie transterytorialnym, migracje siły roboczej, unifikację modeli konsumpcji żywności, inwestycje zagraniczne w agrobiznesie oraz transmisję sygnałów rynkowych w warunkach globalizacji. W zakończeniu omówione zostały główne możliwe konsekwencje globalizacji agrobiznesu.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectagrobiznespl
dc.subjecthandel żywnościąpl
dc.subjectkoncentracja agrobiznesupl
dc.titleGlobalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencjepl
dc.title.alternativeGlobalisation of Agribusiness – Characteristics, Dimensions, Consequencesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical6-26pl
dc.title.journalZagadnienia Ekonomiki Rolnejpl
dc.title.jurnalparallelProblems of Agricultural Economicspl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.zer.waw.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.