Show simple item record

dc.contributor.authorMróz, Bogdan
dc.date.accessioned2018-10-30T07:55:28Z
dc.date.available2018-10-30T07:55:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMróz B., Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu, "Psychologia Ekonomiczna", 2015, nr 7, s. 25-36pl
dc.identifier.issn2353-7132pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/608
dc.description.abstractKonsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, jest ekspansja konsumpcjonizmu oraz komercjalizacja i marketyzacja różnych sfer życia człowieka, począwszy od narodzin i wczesnego dzieciństwa, a skończywszy na późnej starości. Wartykule zostaną zasygnalizowane wątki związane z wkraczaniem reguł gry rynkowej do sfer życia dotychczas opierających się komercjalizacji lub poddanych jej w niewielkim stopniu. Podjęta zostanie również próba wskazania konsekwencji ekonomicznych, społecznych, kulturowych i psychologicznych upowszechniania się wzorców ekspansywnego konsumpcjonizmu oraz postępującej komercjalizacji różnych sfer życia współczesnego człowieka. Omawiane zjawiska stwarzają nowe wyzwania dla nauki oraz pole do inspirujących dociekań i analiz wymagających podejmowania interdyscyplinarnych badań i projektów badawczych.pl
dc.description.abstractThe twenty-first century consumer lives under strong pressure from the global, cosmopolitan, consumerist culture, which levels regional differences and unravels the rich tapestry of local cultures. The expansion of consumerism, coupled with cradle-to-grave commercialisation and marketisation of various spheres of people’s lives, represents a distinct feature of modern, highly developed, societies. The present article takes up themes revolving around the encroachments by market rules on spheres of life that previously resisted or were only slightly tainted by commercialisation. An attempt is made to sketch economic, social, cultural, and psychological consequences of the advancing the consumerist juggernaut and the growing commercialisation of different walks of life. These pose new challenges for researchers as well as stimulating interdisciplinary studies.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonsumentpl
dc.subjectspołeczeństwo konsumpcyjnepl
dc.subjectkultura konsumpcyjnapl
dc.subjectkonsumpcjonizmpl
dc.subjectkomercjalizacjapl
dc.subjectconsumeren
dc.subjectconsumer societyen
dc.subjectconsumerismpl
dc.subjectconsumerist cultureen
dc.subjectcommercialisationen
dc.titleWszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmupl
dc.title.alternativeIs everything for sale? Pitfalls and byways of consumerismen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number7pl
dc.description.physical25-36pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15678/PJOEP.2015.07.02pl
dc.title.journalPsychologia Ekonomicznapl
dc.identifier.urlpublisherhttps://psychologia-ekonomiczna.com.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe