Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Synchromodality-as-a-Service – innowacyjny model transportu towarów 

  Cichosz, Marzenna (2018)
  Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich ...
 • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

  Martysz, Czesław (2013)
  Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
 • Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu 

  Martysz, Czesław (2013)
  Celem artykułu Cz. Martysza jest omówienie zarówno prawnych, jak i ekono- micznych aspektów insider tradingu oraz próba zakwestionowania zasadności jego penalizacji. Z uwagi na podejmowane zagadnienia Autor w swoich ...
 • Zarys problematyki finansów islamskich 

  Martysz, Czesław (2013)
  The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...
 • Online piracy: an emergent segment of the shadow economy. Empirical insight from Poland 

  Mróz, Bogdan (2016)
  Purpose The purpose of this paper is to investigate the underlying causes, scale and scope as well as the effects of piracy as a form of the shadow economy throughout Poland, drawing on the findings of secondary studies ...
 • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

  Mróz, Bogdan (2015)
  Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
 • Podatek bankowy-koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE 

  Martysz, Czesław; Bartlewski, Bartłomiej (2018)
  Czesław Bartłomiej Martysz oraz Bartłomiej Bartlewski podjęli się prezentacji tematyki podatku bankowego według koncepcji unijnej oraz analizy jego wdrożenia w dwóch krajach, tj. na Węgrzech i w Polsce. W pierwszej części ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 2 

  Cicirko, Tomasz (2012-06)
  The present study continues the author’s deliberations on commercial bank capital management. These deliberations are included in the series of three closely related articles. This article is second part of serie. The ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 3 

  Cicirko, Tomasz (2012-09)
  A series of publications have proposed numerous solutions in order to reduce the undesired impact of capital effectiveness measures on the capital adequacy. They also present individual effectiveness measuring tools which ...
 • Methods of increasing bank capital effectiveness – part 1 

  Cicirko, Tomasz (2009-10)
  One of the goals of every rationally working enterprise, including a bank, is making the most effective use of the capital at its disposal. Bearing in mind that capital becomes a limited resource for banks and at the ...