Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.contributor.editorFirlit, Elżbieta
dc.contributor.editorGładys-Jakóbik, Jolanta
dc.date.accessioned2019-03-04T12:16:38Z
dc.date.available2019-03-04T12:16:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKozłowska A., Wpływ mass mediów na życie społeczne. W: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej / red. Firlit E., Gładys-Jakóbik J., Warszawa 2016pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-122-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/691
dc.description.abstractCzłowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy już żyć bez telefonu komórkowego, Internetu czy ulubionej gazety. Najpierw media masowe, następnie nowe media stopniowo uzależniały nas od pośrednich narzędzi komunikacji, tworząc nowe formy egzystencji człowieka w świecie. Media tworzą naszą rzeczywistość, wykorzystywane są w systemie edukacji, w medycynie, w polityce i w życiu codziennym. Opracowanie podejmuje problematykę oddziaływania mediów na życie społeczne, ze szczególnym naciskiem na zmiany, jakie zachodzą w procesie komunikacji międzyludzkiej. Tekst może być przyczynkiem do szerszej dyskusji nad zmianami zachodzącymi w świadomości społecznej pod wpływem rozwoju mediów.pl
dc.description.abstractMan lives in a world created by the media. The media are a source of information about the world, allow you to take a break from reality, connect us with other people. It seems that we could not live without a mobile phone, the internet or your favorite newspaper. Media gradually been making us of indirect communication techniques, creating new forms of human existence in the world. The media create our reality, are used in the education system, in medicine, in politics and in everyday life. The text takes the issue of media influence on social life, with particular emphasis on changes that occur in the process of interpersonal communication. The article can be a contribution to the discussion on the changes taking place in the public consciousness under the influence of media development.en
dc.language.isopl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawniczapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectmediapl
dc.subjectmedia masowepl
dc.subjectnowe mediapl
dc.subjectodbiorcapl
dc.subjectmediaen
dc.subjectmass mediaen
dc.subjectnew mediaen
dc.subjectrecipienten
dc.titleWpływ mass mediów na życie społecznepl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical195-215pl
dc.title.containerWybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznejpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe