Show simple item record

dc.contributor.authorDziurski, Patryk
dc.date.accessioned2019-10-16T10:33:53Z
dc.date.available2019-10-16T10:33:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDziurski P., Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn, "Załącznik Kulturoznawczy" 2017, nr 4 , s. 97-116.pl
dc.identifier.issn2392-2338pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/764
dc.description.abstractCelem artykułu jest charakterystyka strategii organizacji z sektorów kultury na przykładzie (nie)instytucji kultury Zamku Cieszyn. Jest to nietypowa instytucja, gdyż łączy w sobie najlepsze elementy z organizacji niedziałających dla zysku z elementami z tych działających dla zysku. Zamek Cieszyn jest przykładem dobrej praktyki w zakresie zarządzania organizacją w sektorze kultury. Autor wykorzystał następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury oraz studium przypadku. W artykule są rozwijane i uzupełnianie propozycje teoretyczne, które są weryfikowane w przygotowanym studium przypadku. Konkludując tworzenie i realizacja strategii w organizacjach z sektorów kultury jest trudnym zadaniem, gdyż na proces ten mają wpływ następujące uwarunkowania: cele organizacji odmienne od celów organizacji działających dla zysku, konieczność zarządzania sprzecznymi aktywnościami, takimi jak eksploracja i eksploatacja, konieczność godzenia oczekiwań różnych grup interesariuszy, nieprzewidywalność otoczenia oraz duże znaczenie czynników z otoczenia politycznego.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectsektory kulturypl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectinstytucja kulturypl
dc.subjectzarządzanie strategicznepl
dc.titleStrategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszynpl
dc.title.alternativeCultural (No)institutions’ Strategies. Case Study of Zamek Cieszynen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical97-116pl
dc.title.journalZałącznik Kulturoznawczypl
dc.title.volumeZarządzanie kulturąpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.