Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2019-10-21T10:03:47Z
dc.date.available2019-10-21T10:03:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKachniewska M., Innowacyjne modele biznesu jako strategia przetrwania niezależnych obiektów hotelowych w warunkach polaryzacji rynku turystycznego, "Marketing i Rynek", 2014, nr 7(CD), s. 94-103pl
dc.identifier.issn1231-7853pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/775
dc.description.abstractW warunkach wysokiej konkurencji panującej na światowym rynku hotelarskim oraz dominacji kapitałowej i marketingowej korporacji turystycznych, jedyną szansą zachowania niezależności pozasieciowych obiektów hotelowych jest wypracowanie modelu biznesowego opartego o rozpoznanie unikatowych potrzeb współczesnych nabywców i zarzucenie roli ogniwa (dostawcy usług cząstkowych) w łańcuchu wartości korporacji transnarodowych międzynarodowych sieci hotelowych). Wymaga to innowacyjnego podejścia do funkcji obiektów hotelowych oraz włączenia nabywców w proces projektowania wartości. Celem artykułu jest analiza wpływu zmian zachodzących po stronie podaży turystycznej na modele biznesu obiektów hotelowych. Ilustracją zmian jest studium przypadku obiektu Medical Park, który wypracował nowy model biznesowy i realizuje strategię koncentracji, zajmując niszę rynkową pozostającą poza obszarem zainteresowania sieci hotelowych.pl
dc.description.abstractUnder the conditions of growing competition in the global hotel market as well as capital and marketing dominance of global hotel chains, the only chance to keep the independence of local hotels is to reinvent the hotel business model. The new business model should be based on the recognition of the customers’ needs and changing consumer trends. The local hotels are to be perceived as the suppliers of new, unique services, not just the vendors of accommodation and catering. The paper is aimed at the analysis of changes having place within the hospitality industry and their influence on the hotel business models. The case study of Medical Park – Riverside SPA exemplifies the way towards new business model and the strategy of concentration aimed at the specific needs of new customers.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectmodele biznesowepl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectrynek turystycznypl
dc.subjecthotelarstwopl
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttourism marketen
dc.subjecthospitalityen
dc.titleInnowacyjne modele biznesu jako strategia przetrwania niezaleŜnych obiektów hotelowych w warunkach polaryzacji rynku turystycznegopl
dc.title.alternativeInnovative business models as the survival strategy of independent hotels on the polarised tourism marketen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number7 (CD)pl
dc.description.physical94-103pl
dc.title.journalMarketing i Rynekpl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/o-czasopismiepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe