Now showing items 1-3 of 3

  • O pewnych dylematach moralnych jako narzędziach propagandy politycznej. Argument z "donoszenia na Polskę" przez opozycję w okresie PRL 

   Rosiak-Zięba, Ewa (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2019)
   In this paper I explore selected means of political propaganda from the period of the Polish People's Republic (PRL) targeting the anti-communist oppositionists. I focus on arguments implying that informing the international ...
  • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej 

   Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
   Artykuł poświęcony jest metaetycznej koncepcji Willarda Van Ormana Quine'a przedstawionej w eseju pt. „O naturze wartości moralnych”. Jej założenia zasadniczo pozostają w zgodzie ze sformułowanym przez niego programem tzw. ...
  • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
   Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...