Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2020-01-07T10:29:32Z
dc.date.available2020-01-07T10:29:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKowalczyk S., Safety and quality of food on the polish market after European Union accession, “Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists”, 2019, vol. 21, nr 4, s. 223-232en
dc.identifier.issn1508-3535 (new 2657-781X)en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/807
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate how the level of food safety and quality in Poland has changed after European Union accession. Poland’s accession to EU structures resulted in a number of economic, market and environmental changes. One of the most important areas of these changes is the food production and consumer supply sector. The conducted research is based on the results of controls performed by the main food control institutions in Poland. Research covers the areas of food quality and scale of irregularities revealed by control institutions, leading to changes in the level of food safety in terms of the health threats and economic security of consumers resulting from food falsification. Studies have shown that in the post-accession period, significant and multidirectional changes in the above-mentioned scope have taken place. Despite the proven presence of food with improper sanitary conditions, the Polish consumer is unlikely to be concerned about this. The situation is much worse in terms of economic security and food quality. The scale of irregularities in this respect is significant, and as the last years of the analyzed period show (after 2015), the phenomenon of decreasing food quality and even food falsification is growing.en
dc.description.abstractCelem opracowania jest zbadanie, jak zmieniał się poziom bezpieczeństwa i jakości żywności w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Akcesja Polski do UE wprowadziła wiele zmian gospodarczych, rynkowych oraz środowiskowych. Jednym z bardziej istotnych obszarów tych zmian jest sektor produkcji żywności oraz zaopatrzenia konsumentów. W badaniach wykorzystano wyniki kontroli głównych instytucji urzędowej kontroli żywności w Polsce. Podstawowym obszarem badawczym były kategoria jakości żywności oraz skala nieprawidłowości ujawnionych przez instytucje kontrolne, prowadzących do zmian poziomu bezpieczeństwa żywności w zakresie zagrożeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów w następstwie fałszowania żywności. Badania wykazały, że po akcesji Polski do UE następowały i w dalszym ciągu następują znaczne i wielokierunkowe zmiany w powyższym zakresie. Jednocześnie wykazały, że ewolucja zachodzących procesów i zjawisk nie zawsze była i jest korzystna dla polskiego konsumenta. Pomimo wykazanej obecności żywności o niewłaściwym stanie sanitarnym, polski konsument nie ma powodów do obaw w tym zakresie. Zdecydowanie gorsza sytuacja istnieje w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i jakości handlowej żywności. Skala nieprawidłowości w tym zakresie jest znacząca, a jak wykazują dane, po 2015 roku powiększa się zakres zjawiska zaniżania jakości żywności oraz jej fałszowania.pl
dc.language.isoen
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectfood safetyen
dc.subjectfood qualityen
dc.subjectfood falsificationen
dc.titleSafety and quality of food on the polish market after European Union accession,en
dc.title.alternativeBezpieczeństwo i jakość żywności na rynku polskim po akcesji do Unii Europejskiejpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.contributor.translatorKowalczyk, Stanisław
dc.description.number4en
dc.description.physical223-232en
dc.description.volume21en
dc.identifier.eissn2450-7296 (new 2657-7828)en
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0013.5923en
dc.title.journalAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economistsen
dc.identifier.urlpublisherhttps://rnseria.com/resources/html/cms/MAINPAGEen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.