Show simple item record

dc.contributor.authorMartysz, Czesław
dc.contributor.authorWalczak, Karolina
dc.contributor.editorBartkowiak, Ryszard
dc.contributor.editorMatusewicz, Michał
dc.date.accessioned2020-09-28T12:43:01Z
dc.date.available2020-09-28T12:43:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMartysz C., Walczak K., Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania. W: XXV lat w naukach ekonomicznych : dokonania, wyzwania, perspektywy / red. Bartkowiak R., Matusewicz M., Warszawa 2018, s. 265-282.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-220-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/885
dc.description.abstractNajważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, funkcje organów przedsiębiorstw w ramach walki z nadużyciami a także rolę audytu i rewizji finansowej w tym zakresie. Zwrócono także uwagę na znaczenie etyki przedsiębiorstw w walce z przestępczością gospodarczą. Artykuł stanowi zatem próbę syntetycznego przedstawienia problematyki przeciwdziałania i wykrywania przestępstw gospodarczych.pl
dc.description.abstractThe most important aim of this article is to bring closer the ways in which state authorities and companies can counter economic crime. The article presents an outline of the system of institutions which carry out tasks in the field of preventing and combating economic crime, the functions of corporate bodies in the fight against fraud, as well as the role of audit and auditing in this area. Attention is also drawn to the importance of business ethics in the fight against economic crime. The article is therefore an attempt to synthesise the problems of preventing and detecting economic crime.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowapl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectprzestępstwa gospodarczepl
dc.subjectfinancial crimeen
dc.subjectprzeciwdziałaniepl
dc.subjectprzestępczość gospodarczapl
dc.subjectwhistleblowingen
dc.subjectfrauden
dc.subjectoszustwapl
dc.titleZarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywaniapl
dc.title.alternativeOutline of the prevention and detection of economic crimesen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansówpl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical265-282pl
dc.title.containerXXV lat w naukach ekonomicznych : dokonania, wyzwania, perspektywypl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe