Now showing items 1-20 of 39

  • Agrobiznes i kryzys 

   Kowalczyk, Stanisław (2009)
   Współczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów ...
  • Globalizacja i kryzys 

   Kowalczyk, Stanisław (2009)
   Globalizacja po raz pierwszy musi zmierzyć się z tak rozległym kryzysem ekonomicznym. To nowe wyzwania dla organizacji międzynarodowych oraz rządów. Stosowane w obecnych warunkach strategie antykryzysowe oparte są na takich ...
  • Agricultural and Rural Development Policy in 2007-2013 

   Kowalczyk, Stanisław (2010)
   The European Union commences another budget period (2007-2013). This means significant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which were started in ...
  • Wpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem 

   Wysocki, Jacek (2010)
   W dobie gospodarki bazującej na wiedzy systemy informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji w procesie podejmowania decyzji, stanowią ważny element budowania przewagi konkurencyjnej ...
  • Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje 

   Kowalczyk, Stanisław (2010)
   The paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness ...
  • Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych 

   Wysocki, Jacek (2011)
   At present days the increase in value of the company and its market success are strongly depended on innovations. These innovations are key condition for improving attractiveness of the market offer of the company and ...
  • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 

   Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (2011-10)
   The authors raise an extremely important, yet controversial, issue concerning the future of the European Model of Agriculture (EMA) under the circumstances of increased globalisation. In various respects, EU agriculture ...
  • Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie 

   Raulinajtys-Grzybek, Monika (2012)
   The article attempts to identify the role of regulatory accounting in the formulation of prices of universal services. Universal service has been defined in the study as a specific sort of public service which cannot ...
  • Innowacje w strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

   Wysocki, Jacek; Rak, Jolanta (2012)
   The complicated nature of modern, technology-based global economy, forcing companies to continuously take risks and search opportunities that arise in relation to the development of new markets, products, or new needs ...
  • Innowacje procesowe a proces kompleksowej obsługi faktur 

   Wysocki, Jacek (2012)
   Successful development of en enterprises is conditioned by the conscious and thoughtful implementation of innovation. Innovations are becoming the most effective way to achieve market success in a long time, but they ...
  • Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej 

   Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2013)
   W artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w ...
  • Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2013)
   The paper is to present the essence of price bubbles, which are extremely important phenomena in the analysis of financial crises. They are often ground such crises. The analysis of price bubbles being first of all requires ...
  • Wielkie korporacje a ryzyko systemowe 

   Masiukiewicz, Piotr (2014)
   W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje ...
  • Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów 

   Masiukiewicz, Piotr (2014)
   Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard ...
  • Podatkowe instrumenty antykryzysowe 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
   Both the European Union and other countries analysed and searched effective instruments against the crisis. Currently, it takes not only a European dabate on tax or bank charges. They have also taken action. Indeed, the ...
  • Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe 

   Masiukiewicz, Piotr (2015)
   Nadużycia i korupcja stanowią niebezpieczne zjawisko w wielu przedsiębiorstwach. Takie przypadki powodują straty w firmach i budżetu państwa, zakłócenia konkurencji, obniżają morale pracowników. W ostatnich latach nadużycia ...
  • Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
   Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. ...
  • Global risk - monograph review: Jan Krzysztof Solarz, Shadow Banking. A Systemic Financial Innovation ", 

   Masiukiewicz, Piotr (2015)
   RESUME The monograph includes many valuable opinions from international experts, as well as the author’s reflections, rich statistical material and interesting case studies. After each chapter it includes problems and ...
  • Payment by Results vs. Costs of 24-hour Standby in Hospitals: Evidence from Poland 

   Raulinajtys-Grzybek, Monika; Świderska, Gertruda Krystyna (2015)
   The purpose of the article was to identify the costs associated with hospital’s standby and to define methodology of calculating and reporting these costs. Standby costs were defined as the costs of the provision of ...
  • Corporate social responsibility in a family business 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Dynamic economic development generates continuous environmental changes which imply the need to implement new concepts both supporting company management and constituting a reply to the increasing social demands connected ...