Now showing items 1-20 of 82

  • Methods of increasing bank capital effectiveness – part 1 

   Cicirko, Tomasz (2009-10)
   One of the goals of every rationally working enterprise, including a bank, is making the most effective use of the capital at its disposal. Bearing in mind that capital becomes a limited resource for banks and at the ...
  • Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia ...
  • Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów 

   Łazarowicz, Edyta (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   Spojrzenie na rachunkowość przez pryzmat jej historii pozwala nie tylko lepiej ją zrozumieć, lecz także umożliwia określenie niezmiennych i zmiennych elementów tego systemu informacyjnego. Celem monografii jest przedstawienie ...
  • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

   Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
  • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 2 

   Cicirko, Tomasz (2012-06)
   The present study continues the author’s deliberations on commercial bank capital management. These deliberations are included in the series of three closely related articles. This article is second part of serie. The ...
  • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 3 

   Cicirko, Tomasz (2012-09)
   A series of publications have proposed numerous solutions in order to reduce the undesired impact of capital effectiveness measures on the capital adequacy. They also present individual effectiveness measuring tools which ...
  • Relational resources in the company development a report of empirical research 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics, 2013)
   The most important in relational marketing is striving to understand customer needs and expectations. The process of resources integration is significant in order to provide consumers with the right products and services ...
  • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

   Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
   Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...
  • Innovations in resources management of enterprises 

   Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
   This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...
  • Kreowanie i wykorzystanie innowacji w powiązaniach franczyzowych w globalnej gospodarce 

   Ziółkowska, Marta (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
   W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne i dokonywać ekspansji ogólnoświatowej. Organizacje franczyzowe są obecne niemalże na wszystkich kontynentach ...
  • Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu 

   Martysz, Czesław (2013)
   Celem artykułu Cz. Martysza jest omówienie zarówno prawnych, jak i ekono- micznych aspektów insider tradingu oraz próba zakwestionowania zasadności jego penalizacji. Z uwagi na podejmowane zagadnienia Autor w swoich ...
  • Zarys problematyki finansów islamskich 

   Martysz, Czesław (2013)
   The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...
  • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

   Martysz, Czesław (2013)
   Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
  • Innovativeness determinants of franchise organisations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
   It is important to point out when analysing business networks, that franchise companies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, allowing ...
  • Relational Resources Management as Source of Company's Innovativeness and Competitive Advantage 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   There exist various resources which an enterprise can use in order to become more innovative and achieve competitive advantage on the market. Relational resources are definitely one of them, for instance enabling a company ...
  • Ewolucja branży motoryzacyjnej - trwałe tendencje 

   Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Celem artykułu jest pokazanie wpływu zmian w makrootoczeniu przedsiębiorstwa na warunki konkurencyjne w całym sektorze na przykładzie branży motoryzacyjnej. Postawiono tezę, że zmiany zachodzące w makrootoczeniu ...
  • Innovativeness determinants of franchise organisations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics Press, 2014)
   It is important to point out when analysing business networks, that franchise com- panies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, ...
  • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artkułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych ...
  • The Role of Innovations in Franchising Cooperation in Retail Trade : Lessons form Poland 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Exemplification of innovation creation and implementation in franchise systems is the purpose of the paper. The research approach is based on the study of variety desk research materials and literature. Key findings of the ...
  • Innovativeness determinants of network organizations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
   The purpose of this chapter is to analyse a broad spectrum of innovative activity of Polish network organisations, to identify the sources and conditions conducive to the development and implementation of business innovation ...