Now showing items 1-20 of 65

  • Central and Eastern Europe as a Medical Tourism Destination : a Case Study of Poland 

   Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Dryglas, Diana (2019)
   The medical tourism has been changing the healthcare scene especially in the developing countries which offer a combination of low costs for medical services and experienced medical personnel. It gives them the potential ...
  • Charakterystyka i ocena efektywności wybranych typów inwestycji alternatywnych 

   Martysz, Czesław; Gogiel, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inwestycji alternatywnych jako instrumentów przydatnych w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Główna ...
  • Consumption of dietary supplements to support weight reduction in adults according to sociodemographic background, body mass index, waist-hip ratio, body fat and physical activity 

   Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Król-Zielińska, Magdalena; Kantanista, Adam (2019-11-05)
   Background The aim of this study was to analyse the use of dietary supplements to support weight reduction (DSSWR) in adults according to sociodemographic background, body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), body fat ...
  • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

   Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
   Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...
  • Destination Management Organizations and Health Tourism Visual Identification in Central and Eastern Europe 

   Borzyszkowski, Jacek; Lubowiecki-Vikuk, Adrian (2019)
   Purpose: The purpose of this paper is to identify and diagnose the activities of national destination management organizations (DMOs) from Central and Eastern European countries (CEEC) in the scope of a visual identification ...
  • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

   Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
  • Eksperci nie chcą sporu partyjnego 

   Mączyńska, Elżbieta (2016)
   Polska przeszła przez kilka epok nie tylko politycznych, ale i ekonomicznych – od skrajnego, wojennego właściwie komunizmu po liberalny kapitalizm. Jak to się dzieje, że instytucja społeczna wciąż trwa? Przyczyna zapewne ...
  • Ewolucja branży motoryzacyjnej - trwałe tendencje 

   Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Celem artykułu jest pokazanie wpływu zmian w makrootoczeniu przedsiębiorstwa na warunki konkurencyjne w całym sektorze na przykładzie branży motoryzacyjnej. Postawiono tezę, że zmiany zachodzące w makrootoczeniu ...
  • Factors and barriers to the development of smart urban mobility - the perspective of Polish medium-sized cities 

   Kachniewska, Magdalena (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, 2020)
   The main purpose of this paper is to indicate factors and barriers to the development of smart mobility in Polish medium-sized cities. A combination of three methods was used (mind mapping, STEEP analysis, and panel ...
  • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artkułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych ...
  • Franchising in Poland - past, present, future 

   Ziółkowska, Marta (Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek, 2018)
   The current franchise model of enterprise development has evolved for centuries. Franchising in its contemporary form was initially developed in the American market, but owing to its universality, this model has gained ...
  • Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia ...
  • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

   Martysz, Czesław (2013)
   Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
  • The Image of a University of Economics from the Perspective of University Candidates - Based on the SGH Warsaw School of Economics 

   Tabor-Błażewicz, Joanna (2018)
   The article addresses the concept of university image and its impact on student satisfaction and loyalty. It discusses the factors connected with the need to build and sustain an appropriate image of a university and offers ...
  • Innovations in resources management of enterprises 

   Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
   This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...
  • Innovativeness determinants of franchise organisations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics Press, 2014)
   It is important to point out when analysing business networks, that franchise com- panies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, ...
  • Innovativeness determinants of franchise organisations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
   It is important to point out when analysing business networks, that franchise companies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, allowing ...
  • Innovativeness determinants of network organizations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
   The purpose of this chapter is to analyse a broad spectrum of innovative activity of Polish network organisations, to identify the sources and conditions conducive to the development and implementation of business innovation ...
  • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia 

   Krawczyk-Sokołowska, Izabela; Pierścieniak, Agata; Inków, Monika; Lisowska, Renata; Ropęga, Jarosław; Kamińska, Alfreda; Jakubiak, Monika; Widelska, Urszula; Sitko-Lutek, Agnieszka; Krot, Katarzyna; Lewicka, Dagmara; Dobrzanowski, Krzysztof; Bębenek, Piotr; Rostocki, Andrzej; Trzmielak, Dariusz M.; Krzymianowska-Kozłowska, Joanna; Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk; Zajkowska, Monika; Dziurski, Patryk; Mazurek-Łopacińska, Krystyna; Sobocińska, Magdalena; Bartkowiak, Paweł; Michalak, Szymon; Sobotkiewicz, Dariusz; Chomiak-Orsa, Iwona; Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta; Sanak-Kosmowska, Katarzyna; Motała, Daria; Bohdanowicz, Leszek; Urbanek, Grzegorz; Pilch, Kamila; Izabela Baruk, Agnieszka; Masłowski, Dariusz; Kulińska, Ewa; Rosiński, Jerzy; Hauke, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe, dotąd nieznane wielu menedżerom wyzwania globalne, społeczne i technologiczne.Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się m.in.: stopniowy wzrost znaczenia współpracy pomiędzy ...
  • Internal Conditioning of Talent Management in Large Enterprises 

   Tabor-Błażewicz, Joanna (2019)
   The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large Polish enterprises. Interrelations between TM programmes and corporate strategy were demonstrated. Placement of ...