Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.date.accessioned2021-04-23T09:51:18Z
dc.date.available2021-04-23T09:51:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationWysocki J., Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2019.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-276-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/971
dc.description.abstractNiniejsza monografia stanowi kompleksowe ujęcia problematyki internalizacji paradygmatu ekologizacji działalności produkcyjnej do koncepcji zarządzania i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesne uwarunkowania gospodarcze sprawiają, że przedsiębiorstwa są zobligowane do poszanowania środowiska przyrodniczego, w czym przydatne okazuje się być opracowywanie strategii rozwoju wraz z ujmowaniem w niej procesu ekologizacji. Przedsiębiorstwa produkcyjne widzą potrzebę podejmowania inicjatyw ekologizacyjnych, ale wciąż większą uwagę koncentrują na wiążących się z tymi rozwiązaniami wydatkach, niż na potencjalnych korzyściach dla siebie i środowiska przyrodniczego. Stąd też ukazanie celowości i zalet wynikających z zastosowania modelowego podejścia do formułowania strategii rozwoju z uwzględnieniem paradygmatu ekologizacji wydaje się właściwym kierunkiem dla zmiany ich dotychczasowego nastawienia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego i zarządzania strategicznego respektującego kryteria ekologiczne. Dlatego też za cele badawcze przyjęto: przeprowadzenie analizy literatury ekonomicznej z zakresu zarządzania strategicznego, przede wszystkim pod kątem wskazania roli strategii w rozwoju przedsiębiorstwa i w kontekście realizacji procesu ekologizacji, zbadanie sposobu postrzegania paradygmatu ekologizacji w ramach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw, a także przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych w aspekcie ujęcia w nich inicjatyw ekologizacyjnych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie strategicznepl
dc.subjectstrategia rozwojupl
dc.subjectzarządzanie przedsiębiorstwempl
dc.subjectdziałalność proekologiczna przedsiębiorstwpl
dc.subjectekologizacjapl
dc.subjectekologizacja przedsiębiorstwapl
dc.subjectprzedsiębiorstwo produkcyjnepl
dc.subjectstrategiapl
dc.titleEkologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polscepl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical1-298pl
dc.identifier.urlpublisherwww.wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe