Now showing items 1-1 of 1

    • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

      Mróz, Bogdan (2015)
      Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...