Show simple item record

dc.contributor.authorRosiak-Zięba, Ewa
dc.date.accessioned2021-04-29T12:40:58Z
dc.date.available2021-04-29T12:40:58Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.citationRosiak-Zięba E., O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam, „Res Rhetorica”, 2019, t. 6, nr 3, s. 53-67pl
dc.identifier.issn2392-3113pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/982
dc.description.abstractCelem tego artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia z zakresu pragmatyki: teorię aktów mowy i koncepcję implikatury konwersacyjnej. Wyniki badań ukazują zróżnicowanie aspektów wiarygodności podmiotów w różnych odmianach tego argumentu.pl
dc.description.abstractIn this paper I present the study on ethotic components of ad crumenam argument, considered as a complex rhetorical technique. In terms of this framework two pragmatic approaches are applied: speech act theory and Gricean conversational implicature theory. The study shows the diversified features of agents’ credibility employed in different versions of this argument.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectargumentum ad crumenamother
dc.subjectetospl
dc.subjectstatuspl
dc.subjectwiarygodnośćpl
dc.subjectteoria aktów mowypl
dc.subjectimplikatura konwersacyjnapl
dc.subjectethosen
dc.subjectstatusen
dc.subjectcredibilityen
dc.subjectspeech act theoryen
dc.subjectconversational implicatureen
dc.titleO niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenampl
dc.title.alternativeOn some ethotic aspects of argumentum ad crumenamen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical53-67pl
dc.description.volume6pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.29107/rr2019.3.4pl
dc.title.journalRes Rhetoricapl
dc.title.volumeRetoryka i pieniądzepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/388/201pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe