Now showing items 1-20 of 639

  • Ekonomiczny wymiar polityki ekologicznej w ramach działalności gospodarczej 

   Wysocki, Jacek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017)
   The subject of the hereby article relies in discussion of influence of economic instruments of ecological policy onto functioning of companies. Economic instruments constitute an important element of ecological state policy ...
  • Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Niniejsza monografia stanowi kompleksowe ujęcia problematyki internalizacji paradygmatu ekologizacji działalności produkcyjnej do koncepcji zarządzania i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesne uwarunkowania ...
  • Loan Funds – an Alternative and Complementary Source of Capital for Enterprises 

   Dec, Paweł (SGH Publishing House, 2016)
   It seems that entrepreneurs conducting business activity have a wide range of available capital sources. Starting from bank loans, issuance of shares and bonds, and ending with the modern financing forms, such as ...
  • Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawcza SGH, 2018)
   W tekście przeanalizowano ilościowo rozwój sektora FinTech na świecie, a także oceniono związki występujące między postępującą informatyzacją i przenoszeniem usług finansowych do Internetu a funkcjonowaniem tradycyjnej ...
  • Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2008)
   W tekście poruszono problematykę efektywności modeli predykcji bankructwa (systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością) przedsiębiorstw. Przeprowadzane dotychczas w Polsce i prezentowane w literaturze przedmiotu badania ...
  • Upadłości biur podróży w Polsce 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2013)
   W tekście przedstawiono aspekty prawne zakładania i prowadzenia biur lub agencji turystycznych w Polsce, a także przeanalizowano krajowy rynek usług turystycznych. Przeprowadzono również badania case study kilku przykładów ...
  • Analiza jako metoda badawcza 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
   W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
  • Is it worth focusing on product details? How consumers use abstract product information in direct response to product alternatives 

   Trzebiński, Wojciech; Doroszewicz, Stefan; Marciniak, Beata (2021-04-08)
   This paper proposes a model showing how response self-relevance shapes the use of abstract product attributes in the consumer response (i.e., evaluation and choice) to a set of product alternatives perceived directly ...
  • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

   Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
   Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
  • Innovative Green Initiatives in the Manufacturing SME Sector in Poland 

   Wysocki, Jacek (2021-02)
   Operating a business in the context of current environmental challenges requires managers to shift away from the management model focused solely on the achievement of economic goals. In this situation, pro-ecological (green) ...
  • Innovation Strategies of Small and Medium Enterprises in Poland 

   Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2011)
   The paper aimed, among others, at obtaining the answer to the questions whether the Polish small and medium enterprises surveyed undertake planned activities in the field of innovations and whether they apply, and with ...
  • Corporate social responsibility in a family business 

   Wysocki, Jacek (2016)
   Dynamic economic development generates continuous environmental changes which imply the need to implement new concepts both supporting company management and constituting a reply to the increasing social demands connected ...
  • Optymalizacja kosztów transakcyjnych jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

   Bentkowska, Katarzyna (2020-12)
   Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa koncentrują się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności, warto jednak szukać przewag konkurencyjnych w różnych obszarach, w tym w obszarze instytucjonalnym. ...
  • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

   Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
   Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
  • Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce 

   Owczarek, Joanna (2009)
   The reform conducted in 1999 has significantly changed the basic rules of Polish pension system. It was inevitable due to aging society and increasing implicit pension debt. The generous defined benefit system functioning ...
  • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

   Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
   Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
  • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
   Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...
  • Redystrybucja: pomiar i ocena 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
   Chociaż redystrybucja emerytalna występuje w każdym z bazowych systemów emerytalnych, niezależnie od zastosowanej formuły świadczenia i metod finansowania, pomiar jej zakresu i kierunków dokonywany jest niezwykle rzadko. ...
  • Redystrybucja 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
   Redystrybucja emerytalna jest pojęciem niezwykle złożonym, a przy tym stosunkowo rzadko badanym, choć występuje w systemach emerytalnych od początków ich powstania. Różnorodność formuł emerytalnych i narzędzi wykorzystywanych ...
  • Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym 

   Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Rutecka, Joanna (Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014)
   Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez osoby starsze jest problemem istotnym. Seniorzy stanowią bowiem, z racji przekształceń w strukturze demograficznej, coraz liczniejszą grupę konsumentów i potencjalnie ...