Now showing items 1-20 of 518

  • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych rynku turystycznego - stan badań 

   Kachniewska, Magdalena (2019)
   Cel. Identyfikacja luki badawczej w obszarze modeli biznesowych (MB) w turystyce i sformułowanie programu badań w tym zakresie w celu analizy zmian strukturalnych rynku. Metoda. Przegląd i synteza publikacji z baz EBSCO, ...
  • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

   Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...
  • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

   Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
  • Rozwój nowoczesnych form handlu detalicznego żywnością : studium franczyzy 

   Ziółkowska, Marta (2017)
   Celem opracowania jest ocena zmian w strukturze i analiza znaczenia porozumień franczyzowych w handlu detalicznym żywnością w Polsce oraz identyfikacja perspektyw rozwoju tego rynku. Artykuł przygotowano na podstawie ...
  • Usage of franchising in social business model 

   Ziółkowska, Marta (Asian Business Association (ABA), 2017)
   This paper is a conceptual study on the social enterprise scaling up strategy using franchise business model. The paper is descriptive in nature and the longitudinal case study research approach has been used. Social ...
  • Social enterprise scaling up strategy– franchise development 

   Ziółkowska, Marta (2018)
   This paper is an exploratory study on the essence of social franchise as a business model and form of entrepreneurship and study how to use the proven business model to satisfy social needs. The paper is descriptive in ...
  • Wykorzystywanie innowacji w organizacjach sieciowych na przykładzie franczyzy 

   Ziółkowska, Marta (2015)
   W artykule poruszono problematykę innowacyjności w organizacjach sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań franczyzowych. Przeanalizowano zna- czenie, uwarunkowania oraz stopień innowacyjności przedsiębiorstw ...
  • Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation 

   Czainska, Katarzyna (2019)
   The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part ...
  • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

   Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
   Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
  • The Socially Responsible Advertising: in Quest for Values... 

   Kozłowska, Anna (2019)
   CSR requires a responsible approach in all areas of the company's operations, including advertising activities. The basic aim of the article is to identify the values that should be the basis for building socially responsible ...
  • Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym 

   Matczak, Karol; Wojciechowski, Jakub; Martysz, Czesław (2019)
   Inwestowanie zrównoważone to selekcja spółek i emitowanych przez nie instrumentów do budowy portfela inwestycyjnego ze względu na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) działania i budowy tzw. dobra społecznego. Inwestycje ...
  • Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego? 

   Kluza, Krzysztof (2017)
   Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii ...
  • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (2019)
   Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...
  • Innovativeness determinants of network organizations 

   Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
   The purpose of this chapter is to analyse a broad spectrum of innovative activity of Polish network organisations, to identify the sources and conditions conducive to the development and implementation of business innovation ...
  • The Role of Innovations in Franchising Cooperation in Retail Trade : Lessons form Poland 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Exemplification of innovation creation and implementation in franchise systems is the purpose of the paper. The research approach is based on the study of variety desk research materials and literature. Key findings of the ...
  • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artkułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych ...
  • Relational Resources Management as Source of Company's Innovativeness and Competitive Advantage 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   There exist various resources which an enterprise can use in order to become more innovative and achieve competitive advantage on the market. Relational resources are definitely one of them, for instance enabling a company ...
  • Kreowanie i wykorzystanie innowacji w powiązaniach franczyzowych w globalnej gospodarce 

   Ziółkowska, Marta (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
   W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne i dokonywać ekspansji ogólnoświatowej. Organizacje franczyzowe są obecne niemalże na wszystkich kontynentach ...
  • Innowacje w marketingu – wybrane zagadnienia 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z najpopularniejszych pojęć w obecnych czasach, zarówno w nauce, jak i praktyce, jest słowo innowacja. W niniejszym opracowaniu pojęcie to zostanie opisane w ujęciu marketingu i najnowszych narzędzi marketingowych, ...
  • Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia ...