Now showing items 1-20 of 690

  • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

   Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
  • Recommender system information trustworthiness: The role of perceived ability to learn, self-extension, and intelligence cues 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata (2022)
   Making consumers trust in product descriptions provided by recommender systems is important for marketers, managers, and IT developers dealing with AI-based recommenders. The previous related research has focused on the ...
  • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

   Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
   Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...
  • Muzyka i biznes : od gramofonu do streamingu 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Przedmiotem monografii jest branża fonograficzna, która wraz z rozwojem społeczno-technologicznym ulegała znaczącym przemianom. Autorka stara się zapoznać czytelnika z tymi przemianami i ukazać ewolucyjny, czy nawet ...
  • Różne oblicza samozatrudnienia 

   Skrzek-Lubasińska, Małgorzata; Gródek-Szostak, Zofia (Oficyna Wydawnica SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Monografia stanowi próbę kategoryzacji zjawiska samozatrudnienia. Przeanalizowane zostały dotychczasowe badania naukowe i publikacje teoretyczne oraz oficjalne dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się ...
  • Poland’s Economic Cooperation with the Arab States 

   Kowalski, Arkadiusz Michał; Falkowski, Krzysztof; Napiórkowski, Tomasz; Lewandowska, Małgorzata; Mackiewicz, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
   The purpose of this monograph is to assess the level of cooperation between Poland and the Arab states, with a particular focus on foreign direct investment, trade, and cultural conditions, as well as to compare the ...
  • Słowo wstępne. Skąd ideologia? 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Skąd ideologia? – w odpowiedzi na to pytanie omówiono, po pierwsze, Marksowski rodowód pojęcia „ideologia”. Po drugie, za Karolem Marksem, przeanalizowano główne rysy ideologii jako teorii wyrastającej z historyczno-społecznej ...
  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia 

   Rotfeld, Adam Daniel; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Kwiecień, Joanna; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Książka stanowi imponujące dzieło za zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Podjęte w niej problemy odnoszą się do najbardziej istotnych kwestii pojawiających się w ostatnich latach w polityce ...
  • Fikcje i fikcje 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Są dobre fikcje - pożyteczne, życiodajne - oraz złe fikcje, szkodliwe, wrogie życiu. Pierwsze należą do świata biofilii, drugie - nekrofilii.
  • Do Optimists Like Vaccines? The Effect of Perceived Vaccine Novelty and Beliefs in the World’s Positivity and Orderliness on the Attitudes toward COVID-19 Vaccinations—The Case of European Young Adults 

   Trzebiński, Wojciech; Trzebiński, Jerzy (2022-03-01)
   The public debate over COVID-19 vaccinations tends to focus on vaccine-related arguments, such as their effectiveness and safety. However, the characteristics of a person’s worldview, such as beliefs about the world’s ...
  • Wyabsolutnienie i pośrednictwo 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
   Przedmiotem analiz jest psycho-ideologiczna struktura zbudowana na wyabsolutnieniu (pojęcie Krońskiego) i pośrednictwie (określenie Leśmiana). Tytułowe pojęcia wskazują na funkcjonalne właściwości psycho-ideologicznej ...
  • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
  • Factors Influencing Labor Productivity in Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis 

   Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (2022)
   We conduct a semi-systematic literature review and a qualitative text analysis of 141 publications on labor productivity. We have identified 12 factors that play a leading role in economic research of labor productivity: ...
  • A financial network analysis of the equity linkages in Poland 

   Tomeczek, Artur F. (2021)
   This article aimed to examine the financial networks of equity linkages and cross-shareholdings between publicly listed companies in Poland (WIG20 and mWIG40) and to explore the changes that occurred in bank ownership ...
  • Finanse Publiczne a stabilność systemu finansowego 

   Kluza, Krzysztof; Kluza, Stanisław (Polska Akademia Nauk, 2021)
   Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia stabilności finansowej w kontekście jej znaczenia dla finansów publicznych. Istotny akcent położony jest na wymiarze stabilności finansowej jako dobra publicznego. Ostatnie ...
  • Conceptualizing Walking and Walkability in the Smart City through a Model Composite w2 Smart City Utility Index 

   Visvizi, Anna; Abdel-Assem Razek, Shahira; Wosiek, Roman; Malik, Radosław (2021)
   This paper explores walking and walkability in the smart city and makes a case for their centrality in the debate on the resilience and sustainability of smart cities, as outlined in the United Nations’ (UN) Sustainable ...
  • Achieving Environmental Policy Objectives through the Implementation of Sustainable Development Goals : The Case for European Union Countries 

   Kluza, Krzysztof; Zioło, Magdalena; Bąk, Iwona; Spoz, Anna (2021)
   One of the key challenges for climate policies is the identification of strategies that will effectively support the implementation of environmental goals. Environmental policies are connected with other development policies ...
  • Patterns of Interdependence between Financial Development, Fiscal Instruments, and Environmental Degradation in Developed and Converging EU Countries 

   Zioło, Magdalena; Kluza, Krzysztof; Kozuba, Jarosław; Keleman, Miroslav; Niedzielski, Piotr; Zinczak, Paweł (2020)
   Environmental risks, in particular climate change and environmental pollution, are among the key challenges faced by modern governments nowadays. Environmental risks are associated with specific costs and expenditures ...
  • Key determinants of bond issue terms on the Catalyst bond market in 2009–2019 

   Kołyszko, Agnieszka; Martysz, Czesław Bartłomiej (2021-12-28)
   The first objective of the article was to determine what makes Polish companies decide to issue bonds (instead of financing themselves with loans or other sources). The second objective was to examine the key factors ...
  • Projektowanie strategii informatyzacji organizacji 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2022)
   Opracowanie przeprowadza czytelnika przez skomplikowane procesy przygotowania strategii podstawowej, rozumianej jako strategia rozwoju organizacji nastawiona na uwzględnienie uwarunkowań rozwijającej się cywilizacji cyfrowej, ...