Now showing items 1-20 of 377

  • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
   Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...
  • From the research on socially-sustainable agriculture (49), Sustainable food systems 

   Kowalczyk, Stanisław; Kwasek, Mariola; Krzyżanowski, Julian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   The monograph of the Multi-Annual Program From the research on socially sustainable agriculture [49]. Sustainable food systems has been implemented as part of the research project Sustainable agriculture and food security ...
  • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

   Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
   Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
  • Ochrona praw wierzycieli w Polsce : wymiar ekonomiczny, koszty transakcyjne, prawne formy zabezpieczeń, informatyzacja sądownictwa 

   Mączyńska, Elżbieta; Gołaczyński, Jacek; Morawska, Sylwia; Staszkiewicz, Piotr; Banasik, Przemysław; Kreczmańska‑Gigol, Katarzyna; Gołaczyński, Jacek; Goździaszek, Łukasz; Stangret‑Smoczyńska, Anna; Kotecka‑Kral, Sylwia; Gali, Sandra (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
   Książka dotyczy fundamentalnego dla harmo-nijnego funkcjonowania gospodarki wolno-rynkowej zagadnienia, tj. ochrony praw wie-rzycieli. Relacje wierzyciel ‑dłużnik występują w rozlicznych sytuacjach w życiu codziennym. ...
  • Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu 

   Mączyńska, Elżbieta; Sójka, Jacek; Fiedor, Bogusław; Ostapiuk, Aleksander; Filek, Janina; Kołodko, Grzegorz W.; Dylus, Aniela; Poznański, Kazimierz; Michalski, Michał A.; Sójka, Jacek; Lewicka-Strzałecka, Anna; Klimczak, Bożena; Szulczewski, Grzegorz; Karmańska, Anna; Gasparski, Wojciech W. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
   Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia dobra, sprawiedliwości, równości, ...
  • Społeczna gospodarka rynkowa : Polska i integracja europejska 

   Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr; Szulczewski, Grzegorz; Hejny, Ludwik; Jurczuk, Anna; Miszewski, Maciej; Famielec, Józefa; Zeman‑Miszewska, Ewa; Ząbkowicz, Anna; Kamińska, Katarzyna; Trybuchowicz, Małgorzata; Szplit, Andrzej; Liebecki‑Lukin, Siarhei; Bielig, Andreas; Kaczmarczyk, Łukasz; Moszyński, Michał; Gostomski, Eugeniusz; Kulińska‑Sadłocha, Ewa; Skąpska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
   Książka jest wspólnym dziełem uczestników seminarium nt.„Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska” zorganizowanego w dniach 23–29 lipca 2017 r. w Ełku przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ...
  • Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej 

   Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
   In the paper, Polish transformational experiences of the last 25 years have been compared with the course of changes in other states of the region. In the case of the change of GDP per capita the Polish outcome, apart from ...
  • Rewolucja telekomunikacyjna 

   Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
   After 1989 the Polish telecommunications sphere changed radically for technological rea- sons and due to the market transformation. In the sphere of telephony, first, there was a rapid increase in the number of landline ...
  • Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy 

   Malik, Radosław; Janowska, Anna Anetta (2018)
   The objective of the article was to perform a literature review to analyze the use of megatrends as an analytical framework in various areas of economic and social discourse. Following SALSA methodology, the scope of the ...
  • Czynniki motywujące do uczestnictwa w przyjazdowej turystyce medycznej do Polski 

   Kachniewska, Magdalena (2018)
   Badania nad turystyką medyczną koncentrują się głównie na kwestii pochodzenia usługobiorców oraz przedmiotu zgłaszanego przez nich popytu. Celem prezentowanego opracowania jest analiza motywacji podejmowania przyjazdów do ...
  • Ewolucja rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych – aktualne wnioski dla Polski 

   Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018-04)
   Postęp naukowo-techniczny oraz powiązane z nim przemiany technologiczne oddziałują na rynki pracy. Globalne procesy w tym obszarze kształtują rynek pracy w Polsce. W artykule dokonano analizy wybranych globalnych kierunków ...
  • Żywność konwencjonalna versus żywność wysokiej jakości 

   Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące: systemów jakości żywności wraz z ich elementami składowymi i typologią, czynników decydujących o ewolucji modeli konsumpcji oraz sił napędowych zaistniałych zmian, żywności ...
  • Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry 

   Cichosz, Marzenna (2018-12)
   This study aims to present changes that are taking place in the market of logistics services as a result of the development of digital technologies and show their influence on the business models of logistics service ...
  • Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych 

   Cichosz, Marzenna (2018-04)
   Artykuł ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na ryn-ku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność, a jed-nocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jakw wyniku otwarcia procesu innowacji i ...
  • Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia 

   Rocki, Marek (2019-03)
   Analizy jakości kształcenia w szkołach wyższych często wiążą wysoką jakość z aktywnością naukową pracowników jednostki prowadzącej studia. Opublikowanie przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia wnioskodawców w konkursach ...
  • Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji 

   Trzebiński, Wojciech (2018)
   Artykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu ...
  • Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2018)
   Organizacje potrzebują legitymacji, aby przetrwać, dlatego wykorzystują różne możliwości jej zdobycia i utrzymania. Jedną z nich jest wykazanie, że ich wartości organizacyjne są zgodne z normatywnymi oczekiwaniami ...
  • Reklama : pomiędzy informacją a manipulacją 

   Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   An advertisement affects consumer’s attitudes and behaviors – and therefore is a message, using all possible means and techniques to inform about the product and encourage its purchase. The ad helps to build a positive ...
  • Wpływ mass mediów na życie społeczne 

   Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Człowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy ...
  • Planowanie przebiegu projektów 

   Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...