Show simple item record

dc.contributor.authorPaweł, Dec
dc.contributor.editorMarianna, Strzyżewska
dc.date.accessioned2023-02-08T08:38:47Z
dc.date.available2023-02-08T08:38:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationDec P., Wersja konspektu pracy doktorskiej będąca podstawą otwarcia przewodu doktorskiego „Kompleksowy system wczesnego ostrzegania jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem” W: Doktoranci o przygotowywaniu konspektu pracy doktorskiej/ red. M. Strzyżewska, Warszawa 2007.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-285-3pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1066
dc.description.abstractTekst zwiera konspekt rozprawy doktroskiej nt. Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, który był podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. Autor krok po kroku opracował konspekt pracy doktorskiej, który został dopuszczony do dalszego etapu w ścieżce uzyskiwania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Zawarto w nim zarówno opis problemu badawczego, uzasadnienie wyboru tematu, łącznie z identyfikacją luki badawczej, jak również przedstawiono cele rozprawy, tezę, hipotezy badawcze oraz metody badawcze.pl
dc.description.abstractThe text contains the outline of the doctoral dissertation on the Comprehensive Enterprise Early Warning System, which was the basis for opening the doctoral dissertation. The author, step by step, wrote a doctoral dissertation outline, which was admitted to further proceedings for the degree of doctor of economics. It contains both a description of the research problem, justification for the choice of the topic, including the identification of the research gap, as well as the objectives of the dissertation, thesis, research hypotheses and research methods.en
dc.language.isopl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawniczapl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectPraca doktorskapl
dc.subjectdoktoratpl
dc.subjectkonspekt pracy doktorskiejpl
dc.subjectprzewód doktorskipl
dc.subjectkompleksowy system wczesnego ostrzeganiapl
dc.subjectPhD thesisen
dc.subjectdoctorateen
dc.subjectoutline of the doctoral thesisen
dc.subjectdoctoral dissertationen
dc.subjectcomprehensive early warning systemen
dc.titleWersja konspektu pracy doktorskiej będąca podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. „Kompleksowy system wczesnego ostrzegania jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem"pl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical51-64pl
dc.title.containerDoktoranci o przygotowywaniu konspektu pracy doktorskiejpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.