Now showing items 1-20 of 31

  • Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy sektora na przykładzie przemysłu odzieżowego 

   Wysocki, Jacek; Jurek-Stępień, Stefania (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
   Model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sposobów analizy struktury sektora (jego segmentów) pod względem konkurencji w sektorze i mechanizmu oddziaływania ...
  • Knowledge, trust, innovation – the new view on project team management 

   Czainska, Katarzyna (IEA Press, 2007)
   The goal of this paper is to present a concept of connections among knowledge, trust and level of innovations in project teams. Author presents: “the trust matrix” and conclusions of influences in project team based on ...
  • Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie firmy Vistula SA 

   Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
   Dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu firmy, wymaga jednak wysiłku i determinacji ze strony kadry kierowniczej, które są potrzebne do jej wypracowania, wdrożenia w życie i ciągłego udoskonalania, aby nigdy nie ...
  • Diagnosis of competences in project teams 

   Wyrwicka, Magdalena; Czainska, Katarzyna; Odrakiewicz, Piotr (IEA Press, International Ergonomics Association, Madison USA, 2007)
   The goal of this paper is to present the process of Evolute (Cycloid) Polish version implementation and results of first students’ evaluation in Poznan University College of Business and Foreign Languages. Authors based ...
  • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
   W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
  • Zarządzanie kompetencjami jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem 

   Trzcieliński, Stefan; Vanharanta, Hannu; Czainska, Katarzyna; Królas, Paweł (Wydawnictwo WSGE, 2008)
   Autorzy artykułu przedstawili rezultaty dwóch projektów badawczych dotyczących kultury bezpieczeństwa: pierwszy zatytułowany „Projekt Rozwoju Kompetencji Służb Ratowniczych” (rozpoczęty w czerwcu 2006r.); drugi: „Concern ...
  • Clever Management of Clever People 

   Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, 2008)
   The goal of this paper is to present advantages and disadvantages of clever people management and to begin discussion about their positive and negative impact on organization. In the present world managers and researchers ...
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
   W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...
  • Internationalisation as an alternative strategy for a university development; case study of Poznan University College of Business and Foreign Languages (PUC) strategy 2005 - 2009 

   Czainska, Katarzyna (Macmillan Publishers India, 2009)
   The case study presented in the paper was prepared based on Poznan University College of Business and Foreign Languages case study, and will be useful mostly for students of strategic management, but also for managers ...
  • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
   Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
  • Intramobility versus cost centers in project structure – revised case 

   Czainska, Katarzyna (MacMillan, 2010)
   Presented paper is a revised version of the paper discussed during the 5th International Conference „Innovation in Management. Global Partnership” that took place in Poznan (Poland) in May 2010. In the paper author has ...
  • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

   Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
  • Strategic management on the level of region based on Wielkopolska Region case study 

   Czainska, Katarzyna; Grala, Wojciech (MacMillan, 2011)
   Regional strategies became a very popular tool of national development of modern countries. It is obvious that the whole country is not the same when natural resources, human resources, tradition, knowledge, etc. are taken ...
  • Strategie firm sektora spożywczego w zakresie jakości żywności w okresie niestabilności otoczenia 

   Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012)
   W czasach kryzysu i niestabilności otoczenia rynkowego, firmy spożywcze radzą sobie stosunkowo lepiej, niż inne sektory. Jest to konsekwencja typowych dla tej branży cech, jak produkcja artykułów zaspokajających podstawowe ...
  • Znaczenie kultury organizacyjnej w dobie globalizacji 

   Czainska, Katarzyna (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012)
   W referacie zaprezentowano skrócony opis badań międzynarodowych, prowadzonych w Wielkiej Brytanii, Indiach, Nigerii i Polsce, dotyczących zmiany znaczenia kultury organizacyjnej w kontekście procesów globalizacyjnych. ...
  • Wykorzystanie współczynnika Fleissa do weryfikacji zgodności wyników otrzymywanych w metodzie delfickiej przy prognozowaniu zjawisk zarządczych i gospodarczych 

   Czainska, Katarzyna (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013)
   W artykule zaprezentowano przykłady zastosowania współczynnika zgodności Fleissa do weryfikacji wyników otrzymywanych przy wykorzystaniu metody delfickiej. Przedstawiono przyczyny wzrostu zainteresowania wspomnianą metodą ...
  • The EMS model and organizational structure - relations, barriers, consequences 

   Czainska, Katarzyna (Foundation of the Cracow University of Economics, 2013)
   In the paper author presented an outline of the concept of business personalities formulated by M.E. Gerber. She characterized the attitude of the entrepreneur, manager and technical specialist; discussed the relationship ...
  • Powojenne losy kampusu 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
   Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
  • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

   Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
  • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...