Now showing items 1-20 of 31

  • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

   Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
   Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
  • Clever Management of Clever People 

   Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, 2008)
   The goal of this paper is to present advantages and disadvantages of clever people management and to begin discussion about their positive and negative impact on organization. In the present world managers and researchers ...
  • Diagnosis of competences in project teams 

   Wyrwicka, Magdalena; Czainska, Katarzyna; Odrakiewicz, Piotr (IEA Press, International Ergonomics Association, Madison USA, 2007)
   The goal of this paper is to present the process of Evolute (Cycloid) Polish version implementation and results of first students’ evaluation in Poznan University College of Business and Foreign Languages. Authors based ...
  • Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działań proekologicznych, obejmujących np. wdrażanie gotowych rozwiązań ekologicznych czy oferowanie ekologicznych produktów, staje się od dłuższego czasu ...
  • The EMS model and organizational structure - relations, barriers, consequences 

   Czainska, Katarzyna (Foundation of the Cracow University of Economics, 2013)
   In the paper author presented an outline of the concept of business personalities formulated by M.E. Gerber. She characterized the attitude of the entrepreneur, manager and technical specialist; discussed the relationship ...
  • Granice niezmienności stóp procentowych 

   Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
   Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
  • Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego 

   Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Celem tego artykułu jest określenie znaczenia innowacji społecznych i politycznych we współczesnych realiach cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu określa szybko rosnąca dynamika nierówności dochodowych i ...
  • Innowacje społeczne i polityczne – identyfikacja problemów 

   Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Innowacja jest jedną z tych kategorii, które od dawna należą do kanonu pojęć stosowanych nie tylko w obrębie nauk technicznych czy ekonomicznych, lecz także innych dyscyplin naukowych. Jednakże gdy mówimy o innowacjach, ...
  • Internationalisation as an alternative strategy for a university development; case study of Poznan University College of Business and Foreign Languages (PUC) strategy 2005 - 2009 

   Czainska, Katarzyna (Macmillan Publishers India, 2009)
   The case study presented in the paper was prepared based on Poznan University College of Business and Foreign Languages case study, and will be useful mostly for students of strategic management, but also for managers ...
  • Intramobility versus cost centers in project structure – revised case 

   Czainska, Katarzyna (MacMillan, 2010)
   Presented paper is a revised version of the paper discussed during the 5th International Conference „Innovation in Management. Global Partnership” that took place in Poznan (Poland) in May 2010. In the paper author has ...
  • Knowledge, trust, innovation – the new view on project team management 

   Czainska, Katarzyna (IEA Press, 2007)
   The goal of this paper is to present a concept of connections among knowledge, trust and level of innovations in project teams. Author presents: “the trust matrix” and conclusions of influences in project team based on ...
  • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
   Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
  • Kształtowanie tożsamości indywidualnej i zbiorowej jako podstawa budowania morale żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z perspektywy nauki o zarządzaniu 

   Czainska, Katarzyna (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016)
   Autorka przedstawiła pojęcia tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Wskazała ich znaczenie psychologiczne w budowaniu kultury organizacyjnej (w kontekście zarządzania zespołami ludzkimi) oraz kształtowania morale żołnierzy ...
  • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

   Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
  • Powojenne losy kampusu 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
   Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
  • Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? 

   Bentkowska, Katarzyna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 2019)
   Celem artykułu jest określenie jakości zmian rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w oparciu o międzynarodowe badania i wskaźniki. Wyniki analizy pokazują, że w wielu obszarach odnotowana została istotna poprawa. Najwyraźniej ...
  • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
   W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
  • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

   Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
   Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
  • Strategia w rozwoju firm rodzinnych 

   Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Z przeprowadzonych na świecie i w Polsce badań wynika, że większość firm rodzinnych nie posiada formalnie opracowanych planów strategicznych, ale dość dobrze daje sobie radę na współczesnych rynkach. Niestety, w świetle ...
  • Strategic management on the level of region based on Wielkopolska Region case study 

   Czainska, Katarzyna; Grala, Wojciech (MacMillan, 2011)
   Regional strategies became a very popular tool of national development of modern countries. It is obvious that the whole country is not the same when natural resources, human resources, tradition, knowledge, etc. are taken ...