Recent Submissions

 • Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? 

  Bentkowska, Katarzyna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 2019)
  Celem artykułu jest określenie jakości zmian rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w oparciu o międzynarodowe badania i wskaźniki. Wyniki analizy pokazują, że w wielu obszarach odnotowana została istotna poprawa. Najwyraźniej ...
 • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

  Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
  Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
 • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
 • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
 • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
 • Strategie firm sektora spożywczego w zakresie jakości żywności w okresie niestabilności otoczenia 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012)
  W czasach kryzysu i niestabilności otoczenia rynkowego, firmy spożywcze radzą sobie stosunkowo lepiej, niż inne sektory. Jest to konsekwencja typowych dla tej branży cech, jak produkcja artykułów zaspokajających podstawowe ...
 • Zmiany regulacji w zakresie prawa żywnościowego a konkurencyjność firm spożywczych w Unii Europejskiej 

  Oleszczuk, Daria; Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W pracy poddano analizie dwie główne instytucje wymienione w klasyfikacji Northa, tj. ograniczenia formalne oraz sankcje, czyli przynależne tym ograniczeniom właściwości wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności na ...
 • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

  Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
 • Innowacje społeczne i polityczne – identyfikacja problemów 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Innowacja jest jedną z tych kategorii, które od dawna należą do kanonu pojęć stosowanych nie tylko w obrębie nauk technicznych czy ekonomicznych, lecz także innych dyscyplin naukowych. Jednakże gdy mówimy o innowacjach, ...
 • Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Celem tego artykułu jest określenie znaczenia innowacji społecznych i politycznych we współczesnych realiach cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu określa szybko rosnąca dynamika nierówności dochodowych i ...
 • Powojenne losy kampusu 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
 • Granice niezmienności stóp procentowych 

  Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
  Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
 • Diagnosis of competences in project teams 

  Wyrwicka, Magdalena; Czainska, Katarzyna; Odrakiewicz, Piotr (IEA Press, International Ergonomics Association, Madison USA, 2007)
  The goal of this paper is to present the process of Evolute (Cycloid) Polish version implementation and results of first students’ evaluation in Poznan University College of Business and Foreign Languages. Authors based ...
 • Zarządzanie kompetencjami jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem 

  Trzcieliński, Stefan; Vanharanta, Hannu; Czainska, Katarzyna; Królas, Paweł (Wydawnictwo WSGE, 2008)
  Autorzy artykułu przedstawili rezultaty dwóch projektów badawczych dotyczących kultury bezpieczeństwa: pierwszy zatytułowany „Projekt Rozwoju Kompetencji Służb Ratowniczych” (rozpoczęty w czerwcu 2006r.); drugi: „Concern ...
 • Knowledge, trust, innovation – the new view on project team management 

  Czainska, Katarzyna (IEA Press, 2007)
  The goal of this paper is to present a concept of connections among knowledge, trust and level of innovations in project teams. Author presents: “the trust matrix” and conclusions of influences in project team based on ...
 • Clever Management of Clever People 

  Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, 2008)
  The goal of this paper is to present advantages and disadvantages of clever people management and to begin discussion about their positive and negative impact on organization. In the present world managers and researchers ...
 • Strategic management on the level of region based on Wielkopolska Region case study 

  Czainska, Katarzyna; Grala, Wojciech (MacMillan, 2011)
  Regional strategies became a very popular tool of national development of modern countries. It is obvious that the whole country is not the same when natural resources, human resources, tradition, knowledge, etc. are taken ...
 • Intramobility versus cost centers in project structure – revised case 

  Czainska, Katarzyna (MacMillan, 2010)
  Presented paper is a revised version of the paper discussed during the 5th International Conference „Innovation in Management. Global Partnership” that took place in Poznan (Poland) in May 2010. In the paper author has ...
 • Internationalisation as an alternative strategy for a university development; case study of Poznan University College of Business and Foreign Languages (PUC) strategy 2005 - 2009 

  Czainska, Katarzyna (Macmillan Publishers India, 2009)
  The case study presented in the paper was prepared based on Poznan University College of Business and Foreign Languages case study, and will be useful mostly for students of strategic management, but also for managers ...
 • The EMS model and organizational structure - relations, barriers, consequences 

  Czainska, Katarzyna (Foundation of the Cracow University of Economics, 2013)
  In the paper author presented an outline of the concept of business personalities formulated by M.E. Gerber. She characterized the attitude of the entrepreneur, manager and technical specialist; discussed the relationship ...

View more